Normal_young-woman-getting-acupuncture-treatment-in-thera-2021-08-28-16-10-49-utc

Hoewel diverse internationale wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat acupunctuur kan helpen bij pijnbestrijding, depressies en bijwerkingen van chemokuren, moeten artsen nog steeds vechten voor erkenning van de acupunctuur door de reguliere zorg. Desondanks was Nederland het eerste land ter wereld dat in 1981 acupunctuurbehandelingen ging vergoeden via de zorgverzekering. Dit meldt NAAV.

Van vrijdag 29 september tot en met zondag 1 oktober vieren de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) en de internationale koepel van artsenorganisaties voor acupunctuur (ICMART) respectievelijk hun vijftig- en veertigjarig jubileum tijdens een internationaal congres in Amsterdam.

Tijdens ICMART 2023 komen delegaties uit 33 landen bijeen in het Novotel om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van acupunctuur, aanverwante technieken, onderzoek en de klinische praktijk te leren kennen. In drie dagen zijn er honderveertig presentaties, honderdtwintig sprekers, diverse paneldiscussies, workshops en exposities in vijf congreshallen. Doel van het congres en de artsenkoepel is de integratie van acupunctuur in de dagelijkse, reguliere, medische zorg te bevorderen, om zo medicijngebruik en zorgkosten te verminderen.

Chemotherapie

Tijdens het congres wordt ook het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek Proeftuin gepresenteerd. Hierin gaan het Louis Bolk-instituut en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch samen testen en onderzoeken of acupunctuur kan helpen de bijwerkingen van chemokuren te verminderen bij patiënten met borst- en darmkanker. Sommigen van hen worden zo misselijk en moeten zo vaak braken tijdens de chemokuren, dat ze de behandeling moeten staken.
 
Acupunctuurbehandelingen zouden die klachten kunnen wegnemen, zodat ze de kuur kunnen afmaken. "Bij een eerder onderzoek in Engeland is dat al aangetoond, maar daar is nooit ruchtbaarheid aan gegeven. Daarom wordt dit het eerste grootschalige onderzoek in samenwerking met een ziekenhuis, al moet er wel buiten het ziekenhuis geprikt worden", zegt arts-acupuncturist en ICMART-bestuurslid Dr. Chun Lee Oei-Tan. Op de website van kanker.nl staat nu al een verwijspagina voor acupunctuur, om de bijwerkingen van chemotherapie te verminderen.
 
Oei-Tan begon ooit als huisarts, maar werd daarna acupunctuurarts om meer patiënten te kunnen helpen. Ondanks haar hoge leeftijd werkt ze nog steeds. Van 2005 tot 2013 was ze voorzitter van de NAAV. Dat stokje is nu overgenomen door Bram Doorgeest. Oei-Tan en de artsenverenigingen hebben van begin af aan moeten vechten tegen vooroordelen over acupunctuur en moeten strijden voor erkenning door de reguliere zorg. ,,Dat klopt, maar ik heb me daar nooit zoveel van aangetrokken en gewoon mijn werk gedaan. Ik ben tenslotte hulpverlener”, zegt Oei-Tan.

Zorgverzekering

Toch was Nederland in 1981 het eerste land ter wereld waar zorgverzekeraar Zwolsche Algemene acupunctuurbehandelingen ging vergoeden via het Ziekenfonds. "Dat werd toen in de hele wereld nog niet vergoed. Sindsdien is de maatschappelijke acceptatie enorm toegenomen. Later is acupunctuur in de aanvullende zorgverzekering gekomen, net als fysiotherapie en tandheelkunde", weet Oei-Tan.
 
In 1994 verstrekte de Nederlandse Ziekenfondsraad als eerste ter wereld subsidie voor klinisch onderzoek naar acupunctuur. Die stopte later weer, terwijl de National Institutes of Health (NIH) in de VS er mee doorging. Inmiddels wordt Nederland aan alle kanten voorbij gestreefd. In de Verenigde Staten en andere Europese landen is acupunctuur veel meer geïntegreerd in de reguliere zorg, terwijl dit in Nederland nog nauwelijks het geval is. Oei-Tan: "Als bestuurder van de internationale koepel zie ik dat wereldwijd de acceptatie van acupunctuur compleet is, terwijl bij ons - ondanks onze voortrekkersrol - de acceptatie steeds halverwege stokt."
 
Door: Nationale Zorggids