Normal_cardia_nieuwbouwlocatie_rijswijkbuiten_impressie

Cardia ontwikkelt 54 zorgstudio’s voor ouderen

Rijswijk, 15 december 2021

Ouderenzorgorganisatie Cardia is voornemens om in 2023 een nieuwe woonzorglocatie te openen in RijswijkBuiten. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. Cardia wacht nu op een positief besluit hierover door de gemeente Rijswijk. De nieuwe zorglocatie wordt gebouwd in Buitenpoort Parkrijk en bestaat uit 54 zorgstudio’s voor ouderen met een zorgindicatie voor verpleeghuiszorg. Cardia is bekend van haar locatie in Rijswijk: Onderwatershof aan de Van Vredenburchweg. Met de nieuwe locatie in RijswijkBuiten creëert Cardia ook in dat (relatief nieuwe) deel van Rijswijk een zorgvoorziening waaraan groeiende behoefte is.

Henriëtte Bertels, bestuurder van Cardia: “Nederland heeft vanwege de vergrijzing te maken met een enorme uitdaging. De groep mensen die op korte of langere termijn ouderenzorg nodig heeft, groeit fors en dit zal de komende jaren nog sterker het geval zijn. Het tekort aan zorgwoningen voor onder andere mensen met dementie, gaat snel toenemen. Dit maakt de bouw van nieuwe zorglocaties urgent, ook in Rijswijk en omgeving. RijswijkBuiten is een nieuwbouwwijk in ontwikkeling en heeft ook voorzieningen nodig voor senioren en andere wijkbewoners met een zorgbehoefte. De beoogde locatie in Buitenpoort, in de directe nabijheid van het Wilhelminapark, ligt op een unieke plek voor de seniorendoelgroep.”

De nieuwbouwplannen van Cardia omvatten de ontwikkeling van een woonzorglocatie met een duurzaam, modern en kleinschalig zorgconcept. Daarbij zal de persoonsgerichte zorgvisie van Cardia bepalend zijn. Met inzet van eigentijdse technologische mogelijkheden, een team van enthousiaste medewerkers én in samenwerking met lokale partners in de wijk wordt in de nieuwe locatie een cluster van voorzieningen gecreëerd, vanuit de visie ‘levensloop bestendig wonen’. Zo kunnen de toekomstige bewoners van de nieuwe locatie in RijswijkBuiten die zorg krijgen die zij nodig hebben. De eigen regie van de bewoners staat daarbij voorop. De woonzorglocatie wordt een centraal punt in de wijk van waaruit ook thuiszorg geboden kan worden aan wijkbewoners van Parkrijk, die daardoor langer zelfstandig kunnen wonen. Daarmee voegt Cardia ook voor de huidige bewoners van Parkrijk nieuwe voorzieningen toe aan de nieuwbouwwijk.