Normal_qr_code_goede_foto

Ouderenzorgorganisaties Respect en Cardia werken samen met zorgverzekeraar CZ aan het project ‘Data Gedreven Innoveren’. In dit project wordt bekeken hoe het gebruik van data kan leiden tot verbetering van dienstverlening en processen in de ouderenzorg. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een arbeidsbesparende én klantvriendelijke innovatie: een QR code waarmee zorgmedewerkers echt persoonsgerichte zorg kunnen bieden aan voor hen soms onbekende bewoners. Marieke Thoen, projectmanager bij Cardia, en Anita Schingenga, innovatie coördinator bij Respect, vertellen over deze QR code en de voordelen die het biedt. 

 

Marieke: “In het project Data gedreven innoveren kwam deze casus op tafel: hoe kan iemand die nieuw is, snel en eenvoudig de belangrijkste informatie over een cliënt lezen? Het is belangrijk dat zorgmedewerkers de cliënten goed kennen. Maar dat is soms een uitdaging. Zeker in een tijd waarin er vaak nieuwe of tijdelijke medewerkers op een afdeling komen werken. Het doornemen van de dossiers kost tijd en tijdelijke medewerkers hebben niet altijd snel toegang tot de systemen. Dankzij de samenwerking tussen Respect en Cardia en financiering door CZ  hebben wij in de QR code een mooie oplossing gevonden voor dit vraagstuk.”

Anita vertelt hoe de QR code werkt. “Voordat een medewerker de kamer van een cliënt betreedt, scant hij of zij een QR code bij de kamerdeur. De medewerker krijgt op de telefoon dan de zorgkaart in te zien. Daarop staat de belangrijkste informatie die nodig is om zorg te kunnen verlenen. Handig als ondersteuning voor onbekende medewerkers, maar zeker ook voor vaste mensen. Zo weten zij na bijvoorbeeld een paar vrije dagen ook precies welke zorg op dat moment nodig is.”

Binnen Cardia is de QR code als pilot ingezet op een afdeling in woonzorglocatie Onderwatershof. En met succes: de zorgmedewerkers die de QR code gebruiken zijn er erg enthousiast over. Bij Respect gaat de QR code ook gebruikt worden op de afdeling voor eerstelijns zorg. Anita: “Op de ELV afdeling verblijven cliënten maximaal 3 maanden. In die periode kan de situatie van een cliënt snel veranderen. Zorgmedewerkers moeten zich dus steeds opnieuw inlezen in de situatie van een cliënt. De QR code gaat hen hier zeker bij helpen.”

De QR code is een kleine en betrekkelijk eenvoudige innovatie die veel voordelen biedt aan bewoners en medewerkers, daarover zijn Anita en Marieke het roerend eens. “De collega’s in de zorgfuncties hebben meer tijd om aan de bewoners te besteden, en kennen hen beter. Daar gaat het toch om. De kwaliteit van zorg neemt toe!”