Normal_mh4a0380

Het Meander Medisch Centrum heeft een regeling getroffen met regionale kraamzorgorganisaties dat de kraamverzorgende niet alleen bij een thuisbevalling, maar ook bij een poliklinische bevalling ondersteuning gaat geven. Bij een poliklinische bevalling, een bevalling zónder medische indicatie, bevalt de moeder dus nu in het Meander Medisch Centrum onder begeleiding van de eigen verloskundige. 

Na de bevalling gaat de kraamverzorgende mee naar huis om daar de zorg voor moeder, kind en gezin voort te zetten. Dat is niet alleen prettig voor de moeder en het gezin maar het levert ook een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg.
 
Dr. Inge Evers, gynaecoloog van Meander Medisch Centrum: ‘’Op deze manier is de continuïteit van goede gezamenlijke zorg rondom de bevalling gewaarborgd. Samen uit, samen thuis!”
 
Deze manier van werken is nu mogelijk door de samenwerkingsovereenkomst tussen de regionale kraamzorg organisaties, aangesloten bij het KSV (Kraamzorg Samenwerkingsverband) en Meander Medisch Centrum.
 
© Nationale Zorggids