Normal_arts__dokter__hartslag__controle__ziekenhuis

Ziekenhuizen in Groningen en Drenthe gaan intensief samenwerken op het gebied van prostaatkankerzorg. Voor patiënten betekent dit dat zij, ongeacht het ziekenhuis waar zij binnenkomen, snel toegang hebben tot de best mogelijke zorg, die voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. De samenwerking krijgt vorm in het Integraal Prostaatcentrum Noord-Nederland. Dat meldt het UMCG.

Deelnemende instellingen zijn Treant Zorggroep, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Saxenburgh Groep, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Patiëntenorganisatie ProstaatKankerStichting is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het centrum.

In de afgelopen jaren is zorg in de regio in toenemende mate geconcentreerd om zorgprofessionals in staat te stellen hun deskundigheid vaker toe te passen en zo de kwaliteit van zorg te bevorderen. Als gevolg hiervan kunnen individuele ziekenhuizen niet meer zelfstandig een heel zorgtraject aanbieden en ontvangen patiënten delen van de zorg in verschillende ziekenhuizen. Om de zorgtrajecten zo goed mogelijk te organiseren en de patiënt naadloze zorg te laten ervaren, is ziekenhuisoverstijgende samenwerking nodig.

In het Integraal Prostaatcentrum Noord-Nederland worden alle patiënten besproken in een gezamenlijk multidisciplinair overleg, waar diagnose plaatsvindt en besluitvorming over het vervolg van de behandeling. Hierbij worden complexe delen van de zorg uitgevoerd in het UMCG en minder complexe onderdelen in de regionale ziekenhuizen, waar mogelijk dicht bij huis voor patiënten.

De samenwerking in het prostaatcentrum is gericht op de urologische oncologie en wordt in de toekomst uitgebreid met blaaskankerzorg. De ontwikkeling van het prostaatcentrum is ondersteund door het Citrienfonds, in het kader van het project 'Naar regionale oncologische netwerken'. 

Door: Redactie Nationale Zorggids