Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

Zorgkantoren leren graag van elkaar hoe zij de zorg die zij bij de zorgaanbieders inkopen, doelmatig kunnen organiseren, kijkend naar de behoeften van de cliënt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de manier waarop zorgkantoren werken aan doelmatige zorg. Zorgkantoren zijn graag bereid om goede initiatieven en projecten uit te wisselen. Dit meldt NZa.

Doelmatigheid is belangrijk in de Wet langdurige zorg (Wmo), die vorig jaar inging. Daarbij gaat het om zorg die qua kwaliteit en kosten in balans is, en die aansluit op de behoeften van de cliënt. Op een speciale bijeenkomst die de NZa afgelopen zomer organiseerde over doelmatige zorg bleken zorgkantoren graag bereid goede initiatieven met elkaar te delen. De NZa heeft 16 projecten op een rijtje gezet, en stuurt die ter inspiratie naar alle zorgkantoren.

In alle projecten staat centraal dat de zorg voor de cliënt zo optimaal mogelijk geregeld wordt. Zo gaat in één van de projecten het zorgkantoor samen met de gemeente na welke zorg de cliënt én de mantelzorger nodig hebben. Zij organiseren de zorg dan samen en bekostigen die zowel uit de Wet langdurige zorg (Wlz) als de Wmo. In een ander project ondersteunt een zorgkantoor een Zorgbuurt-super, waar mantelzorgers informatie kunnen halen, advies kunnen krijgen en hulp krijgen bij het organiseren van achtervang.

Goede voorbeelden, aldus de NZa, waarin zorgkantoren lef tonen om met gemeenten en zorgverzekeraars samen zorg te organiseren. Tegelijk moeten de zorgkantoren nog wel beter sturen op het leveren van doelmatige zorg, aldus de NZa die toezicht houdt op de zorgkantoren. Zo moeten zij beter in kaart brengen wat de burger heeft aan de initiatieven en hoe de zorg daar beter van wordt als het gaat om de kwaliteit en de kosten.

Door: Redactie Nationale Zorggids