Normal_hersenen__brein__beroerte__epilepsie

Deze maand gaat een nieuw, multidisciplinair onderzoek naar een betere behandeling van beroerte van start. Het doel is dat meer patiënten overleven en goed herstellen na een herseninfarct of hersenbloeding. Dat meldt de Hartstichting.

De Hartstichting geeft hiermee gehoor aan de wens van patiënten, artsen en wetenschappers om de acute behandeling van beroerte te verbeteren. Vorige week vond in Den Haag de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats. In totaal werken er ruim 60 onderzoekers en minstens 18 onderzoekscentra aan het project mee.

Beroerte (verzamelnaam voor herseninfarct en hersenbloeding) is een van de dodelijkste hart- en vaatziekten. Jaarlijks worden 41.000 mensen hierdoor getroffen en overlijden hier 9.600 mensen aan. Patiënten die het wel overleven, houden vaak blijvende klachten over, zoals verlamming of problemen met praten. In Nederland leven ruim 300.000 mensen met de gevolgen van een beroerte. De afgelopen decennia zijn een aantal behandelingen ontwikkeld, maar die zijn lang niet altijd succesvol.

De onderzoekers bouwen voort op het eerdere, succesvolle onderzoek ‘MR CLEAN’, mede gesteund door de Hartstichting, dat belangrijke nieuwe inzichten opleverde. Onderzoek door een multidisciplinaire groep van radiologen, een neurochirurg en neurologen wees uit dat patiënten beter en sneller herstellen als je het afgesloten bloedvat snel openmaakt met een katheter. Ze hebben minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven. Dit leidde in 2015 tot een nieuwe behandeling die inmiddels in Nederland door 19 ziekenhuizen - en ook wereldwijd - steeds vaker wordt toegepast.

Het project draagt de naam ‘CONTRAST’ (COllaboration for New TReatments of Acute STroke), en wordt geleid door prof. dr. Diederik Dippel van het Erasmus MC in Rotterdam en prof. dr. Charles Majoie van het AMC Amsterdam. Alle universitaire centra en veel grote Nederlandse ziekenhuizen nemen deel. De Hartstichting is initiatiefnemer en grootste investeerder van dit nieuwe onderzoek. Daarnaast steken meerdere UMC’s, biomedische bedrijven en de Hersenstichting er geld in. Dankzij donateurs wordt dit bijzondere onderzoek mogelijk gemaakt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids