Logo_medapp

Inzicht in het medicijngebruik is van groot belang bij ziekenhuisopnames. Fouten bij de medicatie vormen namelijk één van de grootste risico’s voor zorgconsumenten bij opname in het ziekenhuis. Volgens het Veiligheidsmanagementsysteem zijn incomplete medicatieoverzichten zelfs de oorzaak van bijna dertig procent van alle voorschrijffouten in het ziekenhuis. Adequate medicatieverificatie is daarom cruciaal. Ook wanneer de zorgconsument het ziekenhuis verlaat, zou hij of zij in het bezit moeten zijn van een actueel medicatieoverzicht. MedApp, het grootste medicatieplatform van Nederland, onderneemt daarom actie. 

Medicatieverificatie

Medicatieverificatie is het proces voor een poliklinisch bezoek waarbij duidelijk wordt welke en hoeveel medicijnen iemand gebruikt. Het risico op voorschrijffouten bij opname, overplaatsing en ontslag is groot omdat op deze momenten overdracht van informatie plaatsvindt. Het kan hierbij gaan om het onbedoeld stoppen of herstarten van thuismedicatie, dubbelmedicatie en fouten in doseringen. Dit soort fouten leiden ten eerste tot onnodig risico op lijden van de zorgconsument, maar ook tot hogere kosten voor de zorg en extra werk voor zorgverleners.

MedApp

Om fouten in de medicatieoverdracht te voorkomen, heeft MedApp een model ontwikkeld waarbij de medicatieverificatie grotendeels digitaal plaatsvindt. Dit betekent dat de gebruiker thuis, dus in een vertrouwde omgeving, rustig via MedApp zijn of haar medicijnoverzicht invult. Het overzicht wordt vervolgens digitaal naar het ziekenhuis gestuurd. Op die manier wordt onjuiste registratie van medicatie voorkomen en het herstel van de zorgconsument bevorderd. Daarnaast zorgt dit mechanisme ervoor dat het zorgpersoneel minder administratieve handelingen heeft en zich kan richten op meer complexere zaken.

Voordelen

Een digitale intake via MedApp betekent ten eerste dat de zorgconsument niet extra naar het ziekenhuis hoeft te komen. Dat bespaart zowel de zorgafnemer als zorgaanbieder een hoop tijd. Ten tweede raakt de zorgconsument met een actueel overzicht bij de hand meer betrokken bij zijn of haar behandeling. Dat is belangrijk, want een effectieve medicinale behandeling vereist dat de zorgconsument betrokken is bij zijn of haar behandeling. Een actueel medicatieoverzicht is dus voor zowel alle betrokken in het zorgsysteem als de zorgconsument zelf van belang.

Therapietrouw

Het achterliggend doel van MedApp is om medicijngebruikers meer grip op hun medicatie te bieden. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld slimme wekkers zetten die hen aan hun innamemomenten herinneren. Ook kunnen gebruikers een dagboek bijhouden en herhaalverzoeken indienen bij hun apotheek. MedApp heeft inmiddels een grote groep gebruikers aan zich gebonden, maar hoopt nog veel meer zorgafnemers te kunnen bereiken. Kwalitatief hoge zorg ligt straks voor iedereen binnen handbereik!

MedApp is gratis te downloaden via deze link

(Dit is een advertorial)