Hoogste aantal kinkhoestgevallen in zeker tien jaar; vooral jonge baby's erg ziek

Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland heeft het hoogste niveau in zeker tien jaar tijd bereikt. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn in de eerste vier maanden van dit jaar 7187 besmettingen gemeld.

De laatste keer dat in een heel jaar meer besmettingen werden gemeld, was in 2014. Volgens het RIVM is het aantal besmettingen van de laatste tijd "heel hoog in vergelijking met alle jaren sinds de invoering van de meldplicht in 1975".

Onder de geregistreerde patiënten zijn tot nog toe 375 baby's. Vooral de jongsten waren erg ziek: van de baby's van 0 tot en met 5 maanden met kinkhoest moest meer dan de helft worden opgenomen in het ziekenhuis. Boven de 6 maanden is in ruim een kwart van de gevallen een opname nodig.

Niet gevaccineerd

Het RIVM meldde al eerder dat tot nog toe vier baby's zijn overleden aan de gevolgen van een besmetting met de bacterie. Ook zeker twee mensen van boven de 70 jaar hebben een infectie niet overleefd.

In de gevallen waarin het RIVM de vaccinatiestatus weet, blijkt dat de meeste besmette baby's niet waren gevaccineerd tegen kinkhoest. Van de baby's tot 2 maanden die ziek werden, had 90 procent van de moeders geen gebruikgemaakt van de optie om met 22 weken zwangerschap een vaccin te halen dat ook het kind in de eerste periode na de geboorte beschermt. "Enkele van de baby's van gevaccineerde moeders waren te vroeg geboren of de vaccinatie was te kort voor de geboorte gegeven", voegt het RIVM eraan toe. Het instituut wijst nog eens op de hoge bescherming die de zogeheten 22-wekenprik pasgeborenen geeft: het verkleint de kans op de ziekte met 90 tot 95 procent.

Structuur van bacterie

Van de baby's vanaf 3 maanden die kinkhoest kregen, was 88 procent niet gevaccineerd, of in elk geval niet volledig volgens schema. Het vaccin tegen kinkhoest en diverse andere ziekten moet in het eerste levensjaar vier keer worden toegediend, drie keer als de moeder de 22-wekenprik heeft gehaald.

Volgens de RIVM-cijfers was er in 2012 een hoge piek in het aantal gevallen. Dat waren er dat jaar bijna 14.000. In het huidige tempo kan ook dat aantal worden overtroffen.

De hoge aantallen hangen overigens niet alleen samen met de dalende vaccinatiegraad, die vorig jaar onder de 90 procent dook. Ook de structuur van de bacterie is in de loop der jaren veranderd. "Daardoor kan de bacterie makkelijker mensen ziek maken die al gevaccineerd zijn", legt het RIVM uit.

Door: ANP