Logo_rivm__logo

In 2016 hebben 1.063.651 mensen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij 3.706 van hen is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt. Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar. Door voorlopers te verwijderen wordt voorkomen dat darmkanker ontstaat. Dit blijkt uit de monitor bevolkingsonderzoek darmkanker 2016 die het RIVM op 5 oktober publiceerde, zo meldt het RIVM.

In 2016 is voor het eerst gestart met het uitnodigen van een grote groep mensen voor een tweede screening. Iets meer dan driekwart van de mensen gaf gehoor aan deze tweede oproep. Hoewel het aantal opgespoorde voorlopers van kanker wel minder is onder deze groep, blijft het volgens de onderzoekers van belang om herhaaldelijk te blijven screenen op darmkanker via het bevolkingsonderzoek.

Mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar kunnen een uitnodiging verwachten voor het bevolkingsonderzoek, dat gefaseerd ingevoerd wordt. Wanneer de waarden in de opgestuurde ontlasting afwijken, wordt vervolgonderzoek ingezet. Vervolgens wordt een medisch traject gestart om te achterhalen of er daadwerkelijk sprake is van darmkanker.

De landelijke monitor komt jaarlijks uit en wordt verricht door Erasmus MC en het KNI / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM.

Door: Redactie Nationale Zorggids