Logo_vws

Het ministerie van volksgezondheid heeft Cathy van Beek, voormalig bestuurder van het Radboudumc, benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg. Van Beek gaat vanaf nu met de zorgsector in gesprek om de beweging naar duurzame zorg te versnellen. Dat meldt Rijksoverheid. 

“Binnen de gezondheidszorg is nog een wereld te winnen op het gebied van duurzaamheid. Met het juiste zetje in de rug is het echter voor elke instelling mogelijk groener te worden en minder schaarse grond- en hulpstoffen te verspillen.”

Niet alleen het huidige regeerakkoord, maar ook eerdere ervaringen met verduurzaming binnen de sector inspireert het ministerie in te zetten op verduurzaming van de zorgsector. Zo is er een ziekenhuis dat vanuit duurzaamheid anders naar de voedselvoorziening is gaan kijken en verspilling van voedsel van 34 procent naar 11 procent heeft teruggebracht en nu streeft naar maximaal 5 procent. Dit terwijl de kwaliteit van de voeding net als de patiënttevredenheid substantieel is toegenomen. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten: een grote sector verduurzaamt en dringt de CO2-uitstoot terug en door het tegengaan van verspilling draagt het bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

Van Beek: “De zorg probeert mensen beter te maken of kwaliteit van leven te bieden, terwijl hun ecologische voetafdruk een negatieve impact heeft op de omgeving en daarmee op de gezondheid van mensen. Het is onze verantwoordelijkheid om hier expliciet aandacht voor te hebben en deze vicieuze cirkel te doorbreken.”

Door: Redactie Nationale Zorggids