Normal_kantine__schoolkantine__eten__overblijven__lunch

Voedsel in Nederland is in het algemeen veilig. Tegelijkertijd neemt het aantal signalen over voedselfraude toe en kunnen door nieuwe ontwikkelingen zoals het hergebruiken van producten ook weer nieuwe risico’s voor de voedselveiligheid ontstaan. Dit rapporteert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in haar eerste rapport over de voedselveiligheid in Nederland, de Staat van voedselveiligheid. Dit meldt NVWA.

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat zij kopen veilig is. Uit recent onderzoek blijkt dat het consumentenvertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen in 2018 is gestegen ten opzichte van de jaren 2013-2015. Iedereen die voedsel produceert of verhandelt draagt dan ook de verantwoordelijkheid om alleen veilig voedsel op de markt te brengen. Daar ziet de NVWA op toe.

Resultaten van toezicht 2015 en 2016

In 2015 en 2016 zijn bij respectievelijk 21.000 en 24.000 bedrijven controles op voedselveiligheid uitgevoerd. Bij respectievelijk 8.000 bedrijven in 2015 en 10.000 in 2016 bleek dat er niet volledig volgens de wet gehandeld werd. Daarnaast voldeed 0,6 procent van de onderzochte monsters van voedsel niet aan de microbiologische voedselveiligheidscriteria. Uit onderzoek naar resten van gewasbeschermingsmiddelen op voedsel werd bij gemiddeld circa 2,5 procent de toegestane limiet overschreden. Voor schimmel op voedsel was dit percentage 3,9 procent. Overschrijding van een wettelijke limiet betekent niet dat er altijd een acuut gezondheidsrisico is.

Fraudeurs doen hun best om buiten het gezichtsveld van de toezichthouder te blijven. Daarom is het niet mogelijk uitspraken te doen over de totale omvang van voedselfraude. "We zien dat de mogelijkheden tot en de winstgevendheid van voedselfraude zijn toegenomen. Voedselfraude levert niet per definitie een onveilig product op, maar brengt veelal wel de traceerbaarheid van producten in gevaar”, aldus inspecteur-generaal Rob van Lint van de NVWA.

Door: Redactie Nationale Zorggids