Ieder jaar meer ziektemeldingen gerelateerd aan voedselconsumptie

In 2022 waren er 1.165 meldingen van uitbraken van voedselgerelateerde infecties. Een uitbraak is als er twee of meer zieken zijn van hetzelfde voedsel. In totaal werden er 4.470 mensen ziek. Het aantal meldingen van uitbraken van voedselgerelateerde infecties neemt ieder jaar toe. In 2016 ging het om 594 meldingen met 2.731 zieken. Het aantal is dus verdubbeld, blijkt uit het rapport Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2022 van het RIVM. Dit meldt het RIVM. 

 

De meeste uitbraken van voedselvergiftigingen worden niet opgemerkt. Bij gemelde uitbraken, onderzoekt de NVWA wat de oorzaak is. Vaak blijft die oorzaak onbekend. Als dit wel bekend is, dan zijn het norovirus, Salmonella en Campylobacter de belangrijkste veroorzakers.

Voedselvergiftiging voorkomen

De NVWA en GGD’en onderzoeken uitbraken van voedselgerelateerde infecties en vergiftigingen om meer zieken en uitbraken te voorkomen. De NVWA kijkt naar het voedsel, de herkomst en de plaats waar het wordt bereid. Wageningen Food Safety Research (WFSR) onderzoekt het voedsel in het laboratorium op aanwezigheid van ziekteverwekkers. Met deze uitslagen kan NVWA toezien op veilige voedselbereiding. De GGD richt zich op de personen die besmet voedsel hebben gegeten en probeert via hen de mogelijke bron(nen) te herleiden.

Door: Nationale Zorggids