Normal_paul_blokhuis

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid is van dinsdag 25 tot en met donderdag 27 september in New York voor een bezoek aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Voor Blokhuis staat tijdens zijn bezoek het tabaksontmoedigingsbeleid centraal. Dit meldt Rijksoverheid. 

Blokhuis neemt tijdens de Algemene Vergadering deel aan twee VN-vergaderingen. Ten eerste over het terugdringen van niet-overdraagbare ziektes. Deze worden ook wel leefstijlziektes genoemd omdat de kans om deze te krijgen voor een groot deel wordt beïnvloed door leefstijlkeuzes zoals roken, alcohol en voeding. In Nederland wordt hieraan gewerkt in de vorm van het Nationaal Preventieakkoord, dat eind oktober wordt gepresenteerd.

Tabaksverdrag WHO

Nederland organiseert zelf een evenement, over het tabaksverdrag van de WHO. Dit verdrag is door ruim 180 landen ondertekend, maar in veel landen kan de uitvoering van het nationale beleid nog sterk verbeteren. De staatssecretaris wil landen aanmoedigen hierbij zo ambitieus mogelijk te zijn en hier met Nederland serieus werk van te maken.

Tobacco Free Finance Pledge

Blokhuis trekt met de Franse en de Australische delegaties op om grote investeerders en banken te laten stoppen met het financieren van tabakproducenten. De financiële sector, waaronder ABN AMRO, ABP, Aegon en Nationale Nederlanden, heeft een ‘Tobacco Free Finance Pledge’ getekend waarin ze toezeggen om niet langer te investeren in de tabaksindustrie. Begin dit jaar gaf het ABP, het pensioenfonds  van onder anderen Rijksambtenaren, al aan zijn beleggingen in de tabaksindustrie te zullen afstoten. De hoop is dat er met deze pledge meer organisaties zullen volgen in deze beweging.

Sjoemelsigaret 

In de marges van de Algemene Vergadering zal Blokhuis spreken met collega-ministers van Frankrijk, Duitsland en België, over hoe het tabaksbeleid van buurlanden elkaar kan versterken. Ook spreekt hij met Eurocommissaris Andriukaitis over verdere samenwerking in het tegengaan van de sjoemelsigaret. Dat is een sigaret waarbij door de fabrikant gaatjes in de filter zijn aangebracht. Daardoor geven metingen een kleinere hoeveelheid teer, nicotine en koolstofmonoxide aan dan rokers daadwerkelijk binnenkrijgen. Eerder dit jaar spraken Blokhuis en Andriukaitis al over de mogelijkheid van het voorschrijven van een betere meetmethode voor sigaretten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids