Logo_nationaal_preventieakkoord

Stichting Stop Bewust juicht de ambitie toe van staatssecretaris Blokhuis, verwoord in het preventieakkoord, om het aantal rokers de komende jaren sterk terug te dringen. 

Uitgangspunten van het onderdeel roken in het preventieakkoord zijn dat:

80 procent van de ruim 3 miljoen rokers een stopintentie heeft, 33 procent hiervan  een stoppoging doet, en 8 procent gebruik  maakt van effectieve ondersteuning

Honderd nieuwe rokers per week erbij komen (waarvan 75 jongeren) en 50 procent van de rokers die niet weet stoppen, overlijdt aan de gevolgen van roken

9,4 procent van de ziektekosten veroorzaakt  wordt door roken (2,4 miljard)

9 procent van de zwangere vrouwen blijft roken tijdens zwangerschap en 50 procent van tijdens zwangerschap  gestopte vrouwen begint na zwangerschap weer te roken

De ambitie is dat  het aantal rokers sterk te doen afnemen zodat in 2040 van de Nederlandse volwassen bevolking nog maar 5 procent  rookt en van zwangere vrouwen niemand meer rookt.

Door nu te nemen maatregel  wil de overheid bereiken dat In 2020 meer mensen met succes weten te stoppen.

In cijfers betekent dat:

 • Zwangere rokers van 9 procent  naar minder dan 5 procent
 • Weer roken na de zwangerschap 50 procent naar 25 procent
 • 50 procent van de rokers doen stoppoging
 • 20 procent maakt gebruik van effectieve zorg
 • Volwassen rokers naar minder dan 20 procent
 • Meer zorgverleners geven juist en deskundig stopadvies en verwijzen naar stopppen-met-roken experts

Om de ambitie waar te maken kunnen we de komende set van acties verwachten:

 • De prijs van een pakje sigaretten wordt in 2020 1 euro meer. De prijs van sigaretten loopt op tot 10 euro in 2015
 • Roken, rookartikelen en reclame etc. uitbannen uit publieke omgeving en uit zicht van kinderen,  en minder verkooppunten
 • Effectieve en toegankelijke stopondersteuning
 • Neutrale verpakking 2020
 • Jaarlijks intensieve campagnes
 • Geen eigen risico in 2020 voor ondersteuning, nicotinevervangers en medicijnen

Vooruitlopend op het afschaffen van het eigen risico in 2020 voor ondersteuning, nicotinevervangers en medicijnen hebben meerdere zorgverzekeraars ook voor 2019  geen eigen risico meer voor ondersteuning, nicotinevervangers en medicijnen.

Stichting Stop Bewust als publieksvoorlichter over roken en stoppen met roken wil graag bijdragen aan het streven van de overheid om het aantal succesvolle stoppogingen te doen toenemen in de komende jaren. Op de website vindt de roker, die overweegt te stoppen, alle informatie over ondersteuning, hulpmiddelen en de vergoeding van de zorgverzekeraar bij het stoppen met roken. Ook telefonisch kan de roker voor alle informatie bij Stichting Stop Bewust terecht. Eerst een motivatietest doen kan ook.

(Dit is een advertorial van Stichting Stop Bewust)