Normal_normal_lichaam_copd_long_longziekte

Mensen met een longziekte vinden het belangrijk om de regie over hun behandeling en hun dagelijks leven in eigen hand te houden. Zo’n 40 procent van alle patiënten vindt dit moeilijk en zou hier graag hulp bij krijgen. Dit blijkt uit het onderzoekrapport dat Nivel heeft gemaakt in opdracht van het Longfonds. Vooral mensen met ernstige longklachten en patiënten met een laag opleidingsniveau willen graag gerichtere informatie en ondersteuning.  Dit meldt het Longfonds.

Samen beslissen

Hoewel patiënten aangeven dat zij wel samen met een zorgverlener beslissingen nemen in de spreekkamer voelen zij zich weinig gestimuleerd om zelf regie te nemen buiten de spreekkamer bij de dagelijkse omgang met hun ziekte. Het bespreken van bredere wensen en verwachtingen naast de medische behandeling, wordt door de zorgverlener niet vaak ter sprake gebracht. Te denken valt aan de manier waarop het leven na de diagnose ingericht kan worden en wat er nog mogelijk is. Het initiatief ligt hier bij de patiënt. Voor mensen die minder vaardig zijn is het bespreekbaar maken van wensen en behoeften vaak een grote stap. 

Gezondheidsvaardigheden

Het onderzoeksrapport laat zien dat 31 procent van de mensen met astma en 46 procent van de mensen met COPD onvoldoende of beperkt gezondheidsvaardig is. Het gaat hierbij om vaardigheden die iemand nodig heeft om gezondheidsinformatie te kunnen vinden, begrijpen en toepassen. Hierin speelt de communicatie met zorgverleners een belangrijke rol. Het wel of niet gezondheidsvaardig zijn, is een belangrijke indicator voor het kunnen nemen van eigen regie. Door bij de behandeling van patiënten deze groep te ondersteunen met informatie op maat komt het nemen van eigen regie ook voor deze groep binnen bereik.

Gelukkig blijken er ook positieve ontwikkelingen uit het Nivel-onderzoek. Bijna twee derde van de mensen met astma of COPD en meer dan 70 procent van de mensen met een zeldzame longziekte voelt zich betrokken bij de behandeling van hun longziekte. Dit is een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Hoger opgeleiden geven vaker aan dat ze zich betrokken voelen dan lager opgeleiden.

Tools voor zorgprofessionals

Om de eigen regie van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen, heeft het Longfonds recent enkele tools ontwikkeld in samenwerking met de doelgroep. Met behulp van het handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen’ en de animatievideo’s ‘Wat is een longaanval’ wordt informatie, door gebruik van eenvoudige taal én veel beeldmateriaal, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid begrijpelijk. Hierdoor zijn ook zij in staat mee te beslissen over het leven met hun ziekte.

Door: Nationale Zorggids