Normal_hersenen_brein_hoofd_rontgen

Vanaf 2020 komen de 5G-zendmasten naar Nederland. Hiervoor zijn flink wat meer antennes nodig, want het 5G-netwerk werkt over kortere afstanden. De zorgen over gezondheidsrisico’s zijn niet geheel ongefundeerd: elektromagnetische velden blijken schadelijk te kunnen zijn voor de gezondheid. Twee jaar geleden stuurde een grote groep artsen en wetenschappers een brandbrief waarin het zorgen uitte over de komt van 5G in de Europese Unie en de extra blootstelling aan elektromagnetische straling. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

“5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G en WiFi. Die straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu”, schreven ze toen. Zo zou deze straling een verhoogd risico op hersentumoren, alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen geven.

Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische Velden neemt de extra straling met de komst van 5G minimaal toe. Echter, veel is er nog niet te zeggen over de gevolgen van de extra zendmasten. Dat kan pas als ze er zijn. 

Door: Nationale Zorggids