Normal_rss_entry-398469

Nederland brengt vrijdag geen stem uit als lidstaten van de Europese Unie besluiten of de omstreden onkruidverdelger glyfosaat nog tien jaar langer mag worden gebruikt. Minister Piet Adema (Landbouw) wil op deze manier gehoor geven aan zorgen dat het middel mogelijk kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. De wens die een Kamermeerderheid in een motie heeft uitgesproken om tegen te stemmen legt hij evenwel naast zich neer.

De reden die de landbouwminister hiervoor aandraagt in een Kamerbrief is dat er behalve gegronde vermoedens geen sluitend wetenschappelijk bewijs is voor gezondheidsschade. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft 2400 wetenschappelijke studies onderzocht en komt geen "kritieke zorgpunten" tegen, zegt Adema. Hij benoemt ook dat boeren geen goede alternatieven zien voor het bestrijdingsmiddel.

"Of was het politiek gemotiveerd? De wens van de Kamer was duidelijk genoeg: tegen stemmen was de opdracht. Ik ben echt boos", zegt Laura Bromet (GroenLinks) op het sociale medium X. Zij is een van de indieners van de motie om tegen te stemmen. Ook Tjeerd de Groot (D66) is niet te spreken over het besluit van Adema. Dinsdagmiddag is een debat onder meer hierover.

Gezondheidsgevaren

De Europese Commissie heeft voorgesteld om glyfosaat nog tien jaar toe te staan, maar hier is veel weerstand tegen. Sommige onderzoekers wijzen op mogelijke gezondheidsgevaren van de onkruidverdelger die onder meer wordt gebruikt door het merk Roundup van fabrikant Monsanto. Het middel zou bovendien een verwoestende werking hebben op de soortenrijkdom in de natuur.

Een grote meerderheid van de EU-lidstaten is hier niet van overtuigd, volgens Eurocommissaris Stella Kyriakides, en wil voor een verlenging stemmen. Het kabinet worstelde met de vraag welk standpunt het in moest nemen vanwege de zorgen van onderzoekers en Kamerleden.

Onderzoek

Adema en zorgminister Ernst Kuipers willen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de opdracht geven om onderzoek te doen naar het verband tussen glyfosaat en het ontstaan van Parkinson, blijkt ook uit de brief. Zij verwachten de resultaten in drie tot vijf jaar. De landbouwminister wil dat de Europese Commissie bevestigt dat de goedkeuring van het middel kan worden ingetrokken als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het schadelijk is voor mens, dier en milieu. Hoe dan ook probeert de minister ervoor te zorgen dat glyfosaat en andere chemische gewasbeschermingsmiddelen minder worden gebruikt.

Door: ANP