Normal_nieren__nierschade__nierfalen

Wat goede zorg voor patiënten met chronische nierschade inhoudt, staat beschreven in drie nieuwe kwaliteitsstandaarden. Er is veel aandacht voor stepped care, samen beslissen en de rol van de mantelzorger bij de behandeling. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Behandelopties op een rij en Samen Beslissen

Ongeveer 10 procent van de Nederlanders heeft last van chronische nierschade. Dit zijn ongeveer 1,7 miljoen mensen. 16.000 van hen worden behandeld met dialyse of krijgen een niertransplantatie. Elk jaar starten ongeveer tweeduizend patienten met zo’n niervervangende therapie. Een lichamelijk en psychisch belastende behandeling, die niet altijd leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Conservatieve behandeling 

De nieuwe kwaliteitsstandaarden benadrukken dat patienten, behalve niervervangende behandeling, ook kunnen kiezen voor zogenoemde ‘conservatieve’ behandelingen: medicatie, dieet en ondersteuning. Een ander onderwerp dat in de kwaliteitsstandaard is opgenomen, is de mogelijkheid om te stoppen met dialyse voor patienten met eindstadium nierfalen.

Opname in openbaar register

De kwaliteitsstandaarden Chronische nierschade: diagnostiek en beleid volwassenen, Nierfunctievervangende behandeling: wel of niet? en Palliatieve zorg bij nierfalen voldoen aan de criteria van het Toetsingskader van het Zorginstituut en zijn nu opgenomen in het openbare Register op Zorginzicht.nl. De kwaliteitsstandaarden zijn gemaakt door alle betrokken beroepsgroepen, en in nauwe samenwerking met Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). 

Door: Nationale Zorggids