Logo_donorregister_logo-2

Tijdens de Week van het Donorregister van 21 tot en met 27 oktober informeert en motiveert het ministerie van Volksgezondheid Nederlanders hun keuze in te vullen in het Donorregister. De week staat in het teken van de nieuwe donorwet die op 1 juli 2020 ingaat. Hierin is bepaald dat iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar vanaf die datum in het Donorregister komt. Welke keuze iemand maakt, bepaalt hij of zij zelf. Wie geen keuze invult, komt vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Dit meldt Rijksoverheid.

Op dit moment hebben bijna 6,7 miljoen van de Nederlanders van 12 jaar en ouder hun keuze geregistreerd. Dat zijn er 508.000 meer dan in februari 2018 toen de nieuwe wet werd aangenomen. Om de Nederlanders die nog niet in het donorregister staan te informeren en motiveren hun keuze in te vullen, gaan voorlichtingsteams vanaf de Week van het Donorregister tot 1 juli 2020 door heel Nederland de straat op. Daarnaast vinden er in zo’n zeventig ziekenhuizen activiteiten plaats en is de campagne zichtbaar op radio, tv, in en op vervoersmiddelen zoals bussen en vrachtwagens.

Voorlichtingsteams op straat

De voorlichtingsteams die vanaf 21 oktober de straat op gaan, zijn te herkennen aan roze shirts. De teams beantwoorden vragen over de nieuwe donorwet, zoals ‘wat geen bezwaar tegen orgaandonatie’ betekent. Dit helpt mensen die nog moeten beslissen over hun nieuwe keuze in het Donorregister. 

Verschillen tussen mannen, vrouwen en provincies

Vrouwen hebben hun keuze tot nu toe vaker ingevuld in het Donorregister dan mannen. Van de Nederlanders die hun keuze hebben ingevuld gaf 60 procent van de vrouwen en 57 procent van de mannen toestemming voor orgaandonatie. 29 procent van de vrouwen geeft geen toestemming en 31 procent van de mannen ook niet. Familie of ander aangewezen persoon beslist over orgaandonatie: hiervoor koos 11 procent van de vrouwen en 12 procent van de vrouwen.

Op provinciaal niveau zijn kleine verschillen wat betreft de ingevulde keuzes van Nederlanders. Zo kiezen Brabanders het vaakst voor orgaandonatie en inwoners van Flevoland het minst vaak.

Door: Nationale Zorggids