Logo_jeugdstem

Meer dan 30 procent van de jongeren in de jeugdzorg voelt zich er niet veilig, blijkt uit onderzoek uit 2022 onder jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Dat jongeren zich onveilig voelen komt onder andere door isolatie, intimidatie of onheuse bejegening door medewerkers. Ook wordt er op sommige locaties drugs gebruikt of verhandeld en is er sprake van fysiek, mentaal of verbaal geweld. Jeugdstem, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg, stelt deze problemen aan de kaak in de campagne ‘Voel jij je niet veilig in de jeugdzorg?’. Dit meldt Jeugdstem. 

De campagne is op 1 november van start gegaan en is te zien op social media, FunX, NPO Start en op diverse websites. Jongeren en een ouder krijgen binnen de campagne een gezicht en vertellen over de onveilige situaties waarmee zij te maken hebben gehad in de jeugdzorg. Dit onderwerp wordt ook uitgebreid besproken op de website van Jeugdstem en is relevant voor kinderen en jongeren zelf, maar ook voor ouders en pleegouders die met jeugdzorg te maken hebben. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky
Afbeelding: Jeugdstem