Normal_ziekenhuis_oudere_familie_patient_bejaarde

Door de uitbraak van het coronavirus is de druk op de zorg groot. Naast goede zorg voor coronapatiënten is het belangrijk dat patiënten met andere gezondheidsproblemen ook geholpen worden. Om gezondheidsschade te voorkomen en om de wachttijden niet verder te laten oplopen. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondgheid neemt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regie over het gecoördineerd opstarten van de reguliere zorg. Dit meldt de NZa.

Een eerste stap is om in kaart te brengen hoeveel patiënten op zorg wachten. De focus ligt in eerste instantie op de meest noodzakelijke planbare ziekenhuiszorg. Maar de NZa werkt ook aan de overige ziekenhuiszorg en starten met de ggz, thuiszorg, eerstelijnszorg en de langdurige zorg. 
 

Inzicht in aantallen patiënten reguliere zorg

De afgelopen weken is veel zorg die ziekenhuizen en klinieken kunnen uitstellen, afgezegd. De NZa wil nu eerst zo goed mogelijk zicht krijgen op de precieze aantallen patiënten waar het om gaat, waar ze wonen en wat voor zorg ze nodig hebben. Dat doen ze in samenwerking met onder meer ZorgDomein, zorgaanbieders en Gupta Strategists, een onafhankelijk adviesbureau in de zorg.
 
Daarnaast krijgen ze hulp en ondersteuning van ziekenhuizen, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. In samenwerking met Zorginstituut Nederland en medisch professionals wordt de urgentie van de zorgvraag bepaald. Wanneer is zorg nodig binnen 24 uur? Binnen enkele dagen of een week? Binnen een maand?
 

Duiding van informatie 

De data die we ophalen gaan we duiden in samenspraak met de ziekenhuizen. Met vier ziekenhuizen hebben we hier al concrete afspraken over gemaakt. Het Antonius ziekenhuis, Isala, Rijnstate en het BovenIJ ziekenhuis hebben toestemming gegeven om hun data te gebruiken om inzichtelijk te maken wat zij aan uitgestelde zorg verwachten en hoe en in welke volgorde zij de zorg weer kunnen opstarten.
 

NZa sluit aan bij regionale en landelijke initiatieven

Deze informatie vormt voor de NZa de basis om met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en relevante overheidsorganisaties de fasering te bepalen voor het opstarten van de reguliere zorg. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande regionale en landelijke structuren en initiatieven. Wij brengen deze structuren en initiatieven de komende tijd in kaart. We vragen zorgverzekeraars, medisch professionals en zorgaanbieders om hun initiatief met ons te delen.
 

Waar kunnen mensen terecht?

Het is belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben weten waar ze terecht kunnen. Daarom zullen wij samen met ziekenhuizen, andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars, huisartsen, patiëntenorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid zorgen voor heldere communicatie voor patiënten en verzekerden. Bent u patiënt? Meldt u dan in eerste instantie bij uw eigen huisarts of behandelaar.
 
Door: Nationale Zorggids