Logo_gezondheidsraad

Blootstelling tijdens het werk aan gehydrogeneerd terfenyl kan schade aan de gezondheid veroorzaken. Als de concentratie gehydrogeneerd terfenyl op de werkvloer onder de 7,4 milligram per kubieke meter lucht blijft (gemiddelde concentratie gemeten over een achturige werkdag), treden er volgens de Gezondheidsraad geen gezondheidsklachten op. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Gehydrogeneerd terfenyl heeft een toepassing als thermische vloeistof en wordt veel gebruikt in installaties om warmte of koeling over te dragen. De stof wordt ook gebruikt als drager voor textielkleurstof en als weekmaker.

Klachten

Mensen die op hun werk met gehydrogeneerd terfenyl in aanraking komen, kunnen last krijgen van huidirritatie, hoofdpijn en keelpijn. Bij proefdieren kan langdurige blootstelling aan de stof leiden tot een toename in orgaangewichten en een afname van het lichaamsgewicht.

Advieswaarde

De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad is nagegaan of er een blootstellingsniveau is af te leiden waarbij geen nadelige gezondheidseffecten te verwachten zijn, ook niet na herhaalde blootstelling. Ze komt tot een gezondheidskundige advieswaarde van 7,4 milligram gehydrogeneerd terfenyl per kubieke meter lucht (gemiddelde concentratie gemeten over een achturige werkdag).

Door: Nationale Zorggids