Door corona 19 procent minder recepten uitgeschreven voor nieuwe medicatie

De crisis als gevolg van de corona-uitbraak is ook aan de openbare apotheken niet onopgemerkt voorbijgegaan. Artsen schreven in de maanden maart tot en met juli 19 procent minder recepten uit voor nieuwe medicatie dan in 2019. Het aantal vervolguitgiften in diezelfde periode blijkt, na een aanvankelijke piek, vrijwel gelijk te zijn aan dat in 2019. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 

Na de afkondiging van de intelligente lockdown verstrekten openbare apotheken meer geneesmiddelen die patiënten al langer gebruikten. Het aantal vervolguitgiften in de derde week van maart bleek ongeveer een derde groter dan het gemiddelde over de eerste elf weken van 2020. Dit ‘hamstereffect’ bleek van korte duur en is inmiddels vrijwel volledig gecompenseerd. Uit cijfers van de SFK blijkt dat het aantal vervolguitgiften in de maanden maart tot en met juli van 2020 nagenoeg gelijk is aan dat in dezelfde periode van 2019.

Huisartsen en ziekenhuizen gemeden

Omdat patiënten na afkondiging van de lockdown de huisartsenpraktijken en de ziekenhuizen meden, bleef het aantal verstrekkingen van voor de patiënt nieuwe medicatie in de derde week van maart direct 17 procent achter. Het aantal eerste uitgiften daalde in april tot een dieptepunt, met ongeveer een derde minder dan in april 2019. Specialistenrecepten leidden zelfs tot de helft minder eerste uitgiften, terwijl dat bij de huisartsenreceptuur een kwart minder was.

19 procent minder eerste uitgiften

De achterstand ten opzichte van 2019 neemt vanaf mei weer enigszins af, maar toch waren er in de periode maart tot en met juli 2020 zo’n 19 procent minder uitgiften dan in 2019. Dat wordt naar verwachting niet meer ingehaald. Het achterblijven van deze uitgiften leidt tot een onevenredige inkomstenderving. Gemiddeld genereren eerste uitgiften ruim een kwart van de tariefinkomsten, terwijl ze slechts ongeveer 14 procent van het aantal verstrekkingen uitmaken. Bij poliklinische apotheken ligt dat extremer.

Om het verlies aan tariefinkomsten van zorgverleners als gevolg van de coronacrisis deels te compenseren, heeft Zorgverzekeraars Nederland de regeling Continuïteitsbijdrage in het leven geroepen. Hiervan konden ook apothekers gebruikmaken.

Door: Nationale Zorggids