Normal_pexels-gustavo-fring-4000605

Vandaag is de COVID-19 kindcheck gelanceerd. Deze vragenlijst kan helpen om in de spreekkamer het gesprek tussen de arts en de ouders en het kind over de ervaren en gevolgen van de coronacrisis en -maatregelen vorm te geven. Dit meldt het Erasmus MC. 

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van kinderen. Een deel van de ‘bijkomende schade’ is te voorkomen als meer rekening wordt gehouden met de belangen van het kind. Dat kan bijvoorbeeld door bij ieder consult stil te staan bij de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor het kind. De vandaag gelanceerde COVID-19 kindcheck biedt handvatten om in zo’n consult de juiste vragen te stellen. Daarnaast biedt de COVID-19 kindcheck nuttige verwijzingen.

Kinderen getroffen door crisis

Tijdens de coronacrisis worden kinderen getroffen door het wegvallen van onderwijs, sport, sociale contacten, ondersteuning en netwerk. Vooral de kwetsbare kinderen ondervinden nadelige gevolgen voor het lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel functioneren. Ouders zijn soms niet in staat om onderwijs te geven of hun kinderen te helpen. Ook melden kinderen meer eenzaamheid en ruzies. Kinderen bewegen minder en eten minder gezond, met nadelige effecten op het gewicht en de conditie.

Belangen van het kind

Niet het virus zelf, maar de strijd ertegen treft kinderen hard. Een deel van de schade is te voorkomen als er meer rekening wordt gehouden met de belangen van het kind, stellen kinder- en jeugdartsen en psychologen uit Leeuwarden, Maastricht, Amsterdam en Rotterdam. ‘Alle artsen, maar ook andere hulpverleners en maatschappelijke organisaties, hebben nu de taak hierop toe te zien.’

 

Door: Nationale Zorggids