Normal_operatie_operatiekamer

Ziekenhuizen melden deze week geen verdere afschaling van de ziekenhuiszorg. Op dit moment zijn 40 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Vorige week waren dit er 41 procent minder. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis de informatie kaart Druk op de zorg. 

Net als vorige week geven twintig van de 73 ziekenhuizen aan niet alle kritiek planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren. Het gaat hier om zorg die wel binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Bekeken wordt waar mensen binnen de regio binnen zes weken behandeld kunnen worden, of er wordt naar alternatieven gezocht.

Knie- en heupoperaties

Net als in voorgaande weken geven bijna alle ziekenhuizen aan planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties te hebben afgeschaald. 39 ziekenhuizen verlenen helemaal geen planbare zorg meer. Vorige week waren dit er 42. Ziekenhuizen houden hun reguliere zorg afgeschaald om ervoor te  zorgen dat zij acute en semi-acute zorg kunnen blijven verlenen.

De ontwikkelingen rondom de Omikron-variant van het coronavirus maken dat verdere opschaling van de capaciteit voor de (semi-)acute zorg (Covid en non-Covid) en kritiek planbare zorg nodig is om de meest urgente zorg de komende tijd doorgang te laten vinden, aldus de NZa die de ontwikkelingen blijft volgen.

Door: Nationale Zorggids