Ziekenhuizen gaan opnamereden coronapatiënten noteren

Stichting NICE, die landelijke cijfers bijhoudt over coronapatiënten in de ziekenhuizen, maakt voortaan onderscheid tussen patiënten die vanwege Covid-19 zijn opgenomen en patiënten die positief testen op corona, maar om een andere reden in het ziekenhuis liggen. De stichting laat weten dat ziekenhuizen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) hierom hadden gevraagd.

De ziekenhuiscijfers hebben grote invloed op het coronabeleid. "Met de komst van de Omikron-variant, die veel besmettelijker maar ook minder ziekmakend lijkt te zijn, is er veel interesse in de reden van opname onder de patiënten die opgenomen worden met een positieve Covid-19-test", schrijft de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

Cijfers over de ziekenhuisbezetting worden zowel door NICE als door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bijgehouden. Aan de werkwijze van het LCPS verandert voorlopig niks, zegt een woordvoerster. De organisatie legde vorige week aan het ANP uit dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die vanwege Covid-19 zijn opgenomen en bijvoorbeeld hart- of heuppatiënten die ook positief hebben getest op het virus. Het resultaat voor de druk op de zorg zou namelijk vergelijkbaar zijn. Iedere patiënt die het virus heeft, moet immers worden geïsoleerd van anderen. Volgens critici kan hierdoor echter een vertekend beeld ontstaan.

Keuze maken

NICE heeft in reactie op de kritiek dus wel veranderingen doorgevoerd. In het registratiesysteem kunnen ziekenhuizen voortaan een keuze maken tussen verschillende categorieën. De eerste optie is dat de coronasymptomen de belangrijkste reden van opname zijn. Optie twee is dat de patiënt was opgenomen om een andere reden, maar tevens wordt behandeld voor coronasymptomen. De derde categorie is dat de positief geteste patiënt is opgenomen om een andere reden dan corona en ook geen symptomen heeft. Als niet bekend is of de opname samenhangt met coronasymptomen, kan dat ook worden ingevuld.

Het LCPS publiceert elke dag een actueel overzicht van het aantal opgenomen patiënten met een coronabesmetting. De gegevens van NICE, die soms enkele dagen achter kunnen liggen, komen onder meer terug in de wekelijkse rapporten van het RIVM over de coronasituatie in het land. Het instituut gaat die rapportages ook aanpassen, maar weet nog niet precies vanaf wanneer. Volgens een woordvoerder staat het "hoog op de prioriteitenlijst".

Mogelijk kunnen niet alle ziekenhuizen de nieuwe registratiemethode van NICE meteen invoeren, zo blijkt uit een bericht van de stichting. Het hangt ervan af welk systeem een ziekenhuis gebruikt.

Door: ANP