Verdergaande samenwerking essentieel bij inhalen uitgestelde zorg

Nu de druk op de zorg door coronabesmettingen minder wordt, moeten ziekenhuizen, klinieken en andere zorgaanbieders er alles aan doen om de zorg die is uitgesteld zo snel mogelijk alsnog te leveren. Dit om verdere schade aan de gezondheid en kwaliteit van leven voor burgers en patiënten te voorkomen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

In mei 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met FMS, NVZ, NFU, ZKN, V&VN, LHV, PFN, IGJ en ZN het kader ‘passende inhaalzorg’ vastgesteld. Ook aan het einde van 2021 hebben de ziekenhuizen veel coronapatiënten behandeld. Daarom is ook toen weer veel zorg uitgesteld.

Om het belang van een zorgvuldige aanpak van deze uitgestelde zorg te onderstrepen hebben we samen met de betrokken partijen een addendum aan het kader toegevoegd.

Samenwerking en transparantie essentieel

Om de uitgestelde zorg zo snel mogelijk alsnog te kunnen leveren is verdergaande afstemming en samenwerking en optimale transparantie tussen ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en andere zorgaanbieders essentieel. Zij stemmen op regionaal niveau af hoe de capaciteit optimaal ingezet kan worden.

Wachttijden

Uit gegevens van de ziekenhuizen blijkt dat de wachttijden per regio verschillen. De NZa adviseert patienten die sneller willen worden geholpen om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. Die kan hen bemiddelen naar een ander ziekenhuis of een zelfstandige kliniek waar ze sneller aan de beurt zijn.

Door: Nationale Zorggids