Normal_antibiotica_medicijnen

Ibrutinib (Imbruvica) verhoogt het risico op ernstige hartritmestoornissen en hartfalen. De hartproblemen kunnen dodelijk zijn en komen vaker voor bij bepaalde patiëntengroepen. Het CBG adviseert artsen daarom de hartfunctie van patiënten te controleren voor en tijdens de behandeling met Imbruvica. Ook zijn er nieuwe aanbevelingen voor het aanpassen van de dosis na hartproblemen. Dit meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. 

Ibrutinib wordt gebruikt bij volwassen patiënten met B-cel lymfomen, ofwel lymfklierkanker . Uit klinische studies blijkt dat Ibrutinib het risico op ernstige hartritmestoornissen en hartfalen verhoogt. Het risico op dodelijke hartproblemen is groter bij oudere mensen, patiënten met een ECOG-performancestatus van 2 of hoger en patiënten met hart- en vaatziekten of met een verhoogd risico daarop. Nieuwe maatregelen moeten het risico op deze hartproblemen kleiner maken.

Advies aan artsen

Het advies aan artsen is om voor het starten van de behandeling met Imbruvica te controleren of de patiënt eerder hartproblemen had en de hartfuncties van de patiënt te onderzoek. Heeft een patiënt een verhoogd risico op hartproblemen, dan dient een andere behandeling overwogen te worden. Tijdens de behandeling moet de hartfunctie gecontroleerd worden en de patiënt moet behandeld worden als de hartfunctie achteruitgaat. Bij symptomatisch hartfalen of ernstige afwijkingen in het hartritme moet de behandeling worden gestopt. Tot slot moeten artsen de nieuwe aanbevelingen gebruiken voor het aanpassen van de dosis bij het hervatten van de behandeling.

Door: Nationale Zorggids