Nieuw Kinderspiercentrum in LUMC geopend

Dinsdag 24 januari heeft Spieren voor Spieren-ambassadeur Iefke van Belkum, oud-olympisch waterpoloster, het nieuwe Kinderspiercentrum in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) feestelijk geopend. Samen met kindambassadeurs Bas en Kevin, het hoofd van het Kinderspiercentrum dr. Erik Niks en directeur Spieren voor Spieren Mariël de Jongh werd door middel van het poppen van confettislingers de openingsceremonie verricht. Dat meldt het LUMC.

Het Kinderspiercentrum is geïntegreerd in de polikliniek van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis dat onderdeel van het LUMC is. In dit Spiercentrum is er een diagnostisch traject opgezet dat in één dag uitgevoerd kan worden. Daarnaast is het mogelijk om alle kinderen met een spierziekte een multidisciplinaire behandeling te bieden. Op deze dag zien de kinderen meerdere specialisten, waaronder de neuroloog, cardioloog, longarts, revalidatiearts, orthopeed, fysiotherapeut en een diëtist. En aan het einde van de dag volgt de uitslag van de onderzoeken. Door alles op één dag te plannen worden de kinderen meerdere ziekenhuisbezoeken bespaard en de families een beetje ontlast. “Deze opening laat heel goed zien hoe er wordt samengewerkt binnen en buiten het ziekenhuis. Als we onze krachten bundelen, zijn we tot hele mooie dingen in staat. Eigenlijk is verbinding hier het sleutelwoord”, aldus Erik Niks, hoofd van het Leidse Kinderspiercentrum.

Spieren voor Spieren

De kennis en ervaring van het multidisciplinaire team, dat al jaren topreferentiële zorg en onderzoek combineert voor kinderen met de ziekte van Duchenne of Becker spierdystrofie, komt in het nieuwe centrum ten goede aan alle kinderen met een spierziekte. Directeur Spieren voor Spieren, Mariël de Jongh: “Alleen samen met het Kinderspiercentrum Leiden en de Kinderspiercentra in Utrecht en Nijmegen kunnen wij als Stichting Spieren voor Spieren, onze belofte waarmaken: snellere diagnose en behandelingen beschikbaar krijgen voor alle kinderen met een spierziekte.”

Door: Nationale Zorggids