Waarom ervaart de ene patiënt wél een betere kwaliteit van leven en de ander niet?

Uit patiëntervaringen blijkt dat na een geslaagde complexe behandeling aan het hart niet altijd een verbeterde kwaliteit van leven wordt ervaren. Een behandeling heeft namelijk ook enorme psychologische, sociale en maatschappelijke impact op het leven van een hartpatiënt. Waarom ervaart de ene patiënt wél een betere kwaliteit van leven na een behandeling en de ander niet? Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Dat meldt het Catharina Ziekenhuis.

Daarom neemt het Catharina Ziekenhuis deel aan een onderzoek naar factoren die de ontwikkeling van kwaliteit van leven over de tijd kunnen voorspellen.

Kwaliteit van leven

Met de uitkomsten van het onderzoek wordt kwaliteit van leven voor patiënten beter bespreekbaar, kunnen zorgverleners (on)welzijn eerder herkennen en kan tijdens de behandeling meer aandacht worden besteed aan factoren die van invloed blijken op de kwaliteit van leven ná die behandeling.

Cardioloog dr. Pim Tonino van het Catharina Hart- en Vaatcentrum: “Het is voor ons als behandelaars van groot belang om onze patiënten, naast de levensverwachting, te kunnen informeren over de te verwachten kwaliteit van leven na een ingreep aan het hart. Helaas hebben we momenteel vaak nog onvoldoende kennis of informatie om een goede inschatting te maken wat de kwaliteit van leven bepaalt na een ingreep. Als we beter zicht hebben op effecten op kwaliteit van leven kunnen we samen met de patiënt een gewogen beslissing nemen over een eventuele hartoperatie.”

Optimale behandeling

Dr. Niki Medendorp leidt het onderzoek namens de NHR:  “We willen duidelijkheid krijgen welke factoren invloed hebben op de kwaliteit van leven bij patiënten met hartaandoeningen. Als we weten welke factoren die kwaliteit over de tijd goed voorspellen, dan helpt dat artsen en patiënten om samen de optimale behandeling en context te selecteren.”

Ilse Verstraaten leidt het onderzoek namens Harteraad: ‘’Een behandeling heeft een grote impact op het leven van mensen met hart- en vaataandoeningen. We zijn trots dat we met dit onderzoek juist ook niet-medische factoren die van invloed zijn op kwaliteit van leven meetbaar en daarmee zichtbaar kunnen gaan maken voor patiënten en zorgverleners. Dit om de kwaliteit van zorg te verbeteren en mensen met een hart- of vaataandoening zo goed mogelijk uit hun behandeling te laten komen.’’

Door: Nationale Zorggids