Normal_waste-container-with-medical-garbage-face-mask-2021-08-31-16-47-19-utc

De uitdagingen voor verduurzaming in de zorg zijn groot. Een gemiddelde hartoperatie produceert bijvoorbeeld al 27 kilo afval. Jaarlijks wordt er voor minstens honderd miljoen euro aan medicatie weggegooid. Opmerkelijk is ook dat de zorgsector 4 procent van al ons afval genereert en dat de sector verantwoordelijk is voor 7 procent van onze landelijke CO2-uitstoot. Bovendien verbruikt de zorg maar liefst 13 procent van de grondstoffen. Dat moet en kan flink omlaag. Dit meldt MVO Nederland.

MVO Nederland stelde samen met inkopers van OK textiel en leveranciers van herbruikbare en eenmalige textielproducten een marktvisie op voor de zorg. CE Delft deed hiervoor onderzoek naar de milieu-impact.

Klimaatimpact

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de klimaatimpact van de herbruikbare operatiejassen veel lager is dan het gebruik van eenmalige jassen. Dit komt omdat de productie, het transport naar Nederland en de verwerking aan het einde van de levensduur voor herbruikbare varianten wordt verdeeld over het aantal keer hergebruik.
 
Het is belangrijk dat zorginstellingen samen met leveranciers om tafel gaan en de juiste vragen stellen. Zo moeten zorginstellingen niet te veel focussen op de aanschafprijs van een product, maar ook kijken naar de totale levensduur van een product. Ook kan de overheid helpen door duidelijke randvoorwaarden te stellen en belemmerende wetgeving weg te nemen. Op deze manier wordt er een gelijk speelveld gecreëerd voor ondernemers die - naast ondernemen - ook oog hebben voor het milieu.
 
 
Door: Nationale Zorggids