'Valpreventie is er ook voor ouderen met een hoog valrisico'

Het Eindhovense Videolab ontwikkelde een slimme vloer die valgevaar voorspelt. De vloer zit vol met kleine passieve antennes die een signaal geven als iemand erop stapt. Een algoritme berekent op basis van al die gegevens hoe groot het gevaar is dat iemand valt. Dat meldt VeiligheidNL. 

Het resultaat wordt weergegeven in stoplichtvorm: groen is goed, oranje betekent een gang naar de fysio. En rood? “Dan is het groot alarm. Dan is het inpakken met die handel”, zegt ondernemer Frans Lefeber van Videloab. Dit is ongenuanceerd. Want valpreventie is er ook voor de meest kwetsbare ouderen.

"Bij ouderen met een hoog valrisico moet er altijd een multifactoriële valrisicobeoordeling worden gedaan. Hierbij worden de valrisicofactoren die een rol spelen bij de oudere in kaart gebracht. Vervolgens kunnen er interventies op maat aangeboden worden. Hierbij moet er altijd rekening worden gehouden met de wensen, behoefte en middelen van de oudere. Ook moet er rekening worden gehouden met andere geriatrische aandoeningen, bijvoorbeeld dementie", aldus Elvera Overdevest van VeiligheidNL. 

Valrisico

Interventies die bij thuiswonende ouderen met een hoog valrisico kunnen worden ingezet zijn bijvoorbeeld medicatiecontrole, het controleren van veiligheid in huis en of de oudere goed en gezond eet en drinkt. Ook valpreventieve beweeginterventies zijn effectief bij kwetsbare ouderen met een hoog valrisico, legt Overdevest uit. Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat valpreventieve beweeginterventies effectief het aantal valongevallen en het valrisico verlagen. Ook dragen beweeginterventies bij aan het voorkomen van vallen omdat ze het bewustzijn van ouderen vergroten over hun eigen vaardigheden. Dit helpt ook bij het oefenen van een adequate reactie op omgevingsfactoren.

Tot slot is het belangrijk om te benoemen dat de wereldrichtlijnen voor valpreventie en -behandeling voor oudere volwassenen (2022) sterk adviseert om geen valrisicoscreening uit te voeren bij bewoners van verpleeghuizen en ziekenhuispatiënten, omdat in deze settingen alle ouderen als risicovol moeten worden beschouwd.

Door: Nationale Zorggids