Logo_download

Als jongste academische ziekenhuis van Nederland heeft het Maastricht UMC+ er voor gekozen haar zorg voor kinderen een naam te geven: het MosaKids Kinderziekenhuis. Mosa (Maas) staat voor de regionale functie die het ziekenhuis vervult én voor de verbondenheid met het Belgische en Duitse grensgebied. En met Kids accentueert het umc de centrale positie die kind en familie innemen in alles wat het doet. Dit meldt Maastricht UMC+.

Hiermee zal Maastricht UMC+ als MosaKids Kinderziekenhuis herkenbaarder worden, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Geen kind wil naar het ziekenhuis, maar het MosaKids Kinderziekenhuis doet er alles aan een prettige omgeving te bieden waar angst en pijn zo min mogelijk ruimte krijgen en kinderen de best mogelijke zorg ontvangen. Voor de patiënten en hun ouders verandert er met de nieuwe naam verder niets aan de zorg en aandacht die ze krijgen.

Speerpunten

Een academisch kinderziekenhuis onderscheidt zich van algemene ziekenhuizen met kindzorg door de combinatie van complexe patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Binnen die combinatie hebben we diverse speerpunten, zoals een zo positief mogelijke ervaringen, zeldzame aandoeningen zoals stofwisselingsziekten, wetenschappelijk onderzoek, zorg voor kind én gezin en een gezond leven.

Door: Nationale Zorggids