In 2021 meer ziekenhuisopnamen dan in 2020

In 2021 waren er 2,8 miljoen ziekenhuisopnamen. Dat is 9 procent minder dan in 2019, voor de coronapandemie, maar 4 procent meer dan in 2020, het eerste jaar van de coronapandemie. Er waren 60.000 opnamen met een hoofddiagnose COVID-19 in 2021, 20.000 meer dan in 2020. In 2021 werden 1,7 miljoen mensen een of meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen. Dit meldt het CBS.

Tijdens de coronagolven in 2020 en 2021 werd een deel van de reguliere zorg uitgesteld, verplaatst of vermeden. Mede daardoor waren er minder ziekenhuisopnamen dan in 2019. Het aantal acute klinische opnamen en observaties daalde in 2020 met 7 procent, maar nam in 2021 weer toe met 4 procent. Het aantal niet-acute klinische opnamen daalde in 2020 met 19 procent en nam in 2021 niet toe. De dagopnamen, dat is ook niet-acute planbare zorg, daalden in 2020 met 13 procent, maar namen in 2021 weer wat toe. In 2021 waren er nog 7 procent minder dagopnamen dan in 2019.

Nieuwvormingen meest voorkomende hoofddiagnose

Net als in voorgaande jaren kwamen opnamen met hoofddiagnose nieuwvormingen, waaronder kwaadaardige nieuwvormingen (kankers), het meeste voor. Het aantal opnamen voor nieuwvormingen steeg in 2021 met 7 procent tot 580.000 en was daarmee vergelijkbaar met het aantal opnamen in 2019, voor de coronapandemie: 576.000.

De stijging van het totaal aantal opnamen bij nieuwvormingen komt vooral door de stijging van het aantal dagopnamen voor kwaadaardige nieuwvormingen. Het aantal klinische opnamen neemt sinds 2017 geleidelijk af, terwijl het aantal dagopnamen al sinds 2015 stijgt. Na een beperkte daling in 2020 lijken in 2021 de opnamen weer het patroon van de voorgaande jaren te volgen.

Hart- en vaatziekten

Bij de hart- en vaatziekten, een andere grote diagnosegroep, is het aantal opnamen in 2021 (343.000) met 3 procent gestegen ten opzichte van 2020 (334.000), maar ligt nog 6 procent lager dan in 2019 (364.000).

Minder opnamen dan voor de coronapandemie

Behalve bij de nieuwvormingen zijn er bij de meeste diagnosegroepen in 2021, het tweede jaar van de coronapandemie, nog steeds minder opnamen dan in 2019. Bij de opnamen voor zwangerschap, bevalling en kraambed en aandoeningen rond de geboorte waren er wel meer opnamen in 2021 dan in 2019. Er werden in 2021 ook meer kinderen geboren.

Door: Nationale Zorggids