Normal_sam_heuts

Cardio-thoracaal chirurg in opleiding dr. Samuel Heuts van Maastricht UMC+ heeft een prestigieuze onderzoeksbeurs ontvangen van de Hartstichting, een Dekkerbeurs. Deze beurs wordt jaarlijks toegekend aan talenvolle wetenschappers voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. Met zijn beurs van 261 duizend euro gaat Heuts onderzoek doen naar het opsporen van hartinfarcten tijdens een bypassoperatie. Dit meldt Maastricht UMC.

Een bypassoperatie is bedoeld om een toekomstig hartinfarct te voorkomen. Toch kan juist dóór deze ingreep soms een hartinfarct ontstaan. Samuel Heuts onderzoekt hoe zo'n hartinfarct het beste vast kan worden vastgesteld. Hij werkt daarbij binnen het MUMC+ samen met de afdelingen Klinische Chemie, Intensive Care, Cardiologie en Radiologie – allemaal verbonden aan onderzoeksinstituut CARIM – en een internationale met de Universiteit te Innsbruck in Oostenrijk. Deze internationale en multidisciplinaire samenwerking krijgt als titel het MaasBruck initiative.

Complicaties

In Nederland krijgen ruim 7000 mensen elk jaar een bypassoperatie. Tijdens zo’n operatie maakt de hartchirurg een omleiding om een ernstig vernauwde kransslagader heen. Dit herstelt de bloedtoevoer naar het hart. Helaas kan er tijdens zo’n operatie ook een kransslagader afgesloten raken. Dan ontstaat juist wat de operatie moest voorkomen: een hartinfarct.
 
Helaas is het onbekend hoe vaak deze complicatie optreedt, omdat er veel verschillende definities worden gebruikt. Afhankelijk van de toegepaste definitie komt het infarct tijdens de operatie tussen de 2 procent en 40 procent van de patiënten die een bypassoperatie ondergaan voor. Het belangrijkste doel van het onderzoek is dan ook om een éénduidige definitie van zo'n infarct tijdens een bypassoperatie te formuleren. 

Herkenning 

Bovendien is het niet gemakkelijk om een hartinfarct vast te stellen tijdens een bypassoperatie. Het hart loopt dan namelijk altijd een beetje schade op en er zullen altijd afbraakstoffen worden uitgescheiden. Dat komt doordat de hartchirurg in de bloedvaten op het hart snijdt en het hart ook wordt stilgelegd. De hart-longmachine neemt de werking van het hart en de longen dan tijdelijk over. 

Afbraakstoffen

Als artsen snel kunnen vaststellen of er een kransslagader afgesloten is geraakt tijdens een bypassoperatie, kunnen ze de afsluiting snel verhelpen. Dit voorkomt hartschade en mogelijk zelfs dat het hart daardoor later slechter gaat pompen (hartfalen). Het is alleen niet duidelijk hoe dat het beste kan. Daarom gaat Samuel Heuts onderzoeken met welke afbraakstoffen in het bloed je het beste een hartinfarct rondom een operatie opspoort, en welke afkapwaarden in deze bijzondere situatie gelden. Hij gaat ook bekijken of mannen en vrouwen bij een hartinfarct evenveel van deze eiwitten in het bloed hebben of juist niet. 
 
Door: Nationale Zorggids
Afbeelding: Maastricht UMC