Testen die noodzaak van chemo bij borstkanker vaststellen in basispakket

Vrouwen van 50 jaar en ouder met beginnende borstkanker en specifieke kenmerken van de tumor zonder uitzaaiingen, krijgen de testen die het risico op terugkeer van kanker voorspellen vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Op basis van de resultaten van de Oncotype DX of MammaPrint-test, kunnen jaarlijks 500 vrouwen voortaan beslissen om veilig af te zien van chemotherapie. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

De Onctotype DX en MammaPrint voorspellen op basis van enkele tumorgenen wat het risico op terugkeer van de borstkanker is. Deze testen zijn niet voor alle vrouwen met borstkanker bedoeld, enkel voor 50-plus-vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium met specifieke kenmerken van de tumor en geen tot maximaal drie uitzaaiingen in de okselklieren. Vergoeding van de MammaPrint gaat met terugwerkende kracht in per 28 juni 2022 en vergoeding van de Oncotype DX is per 15 september 2022 van kracht. 

Twijfel over inzet chemo

Vrouwen die de testen vergoed krijgen, hebben een specifieke vorm van borstkanker met een goede overlevingskans. Chemotherapie moet er bij hen voor zorgen dat de kans op terugkeer van de kanker kleiner wordt. Een standaard risicoschatting kan artsen al doen beslissen om ze niet te behandelen met chemotherapie, maar bij twijfel kunnen deze testen orden ingezet. 

Uitzaaiingen in okselklier

Oncotype DX zit al sinds 201 in de basisverzekering voor vrouwen van 50 jaar en ouder met deze vorm van kanker, maar zónder uitzaaiingen. Onderzoek toont echter aan dat de test ook veilig gebruikt kan worden bij maximaal drie uitzaaiingen in de okselklier. 
 
MammaPrint werd in 2018 expliciet niet toegelaten tot het basispakket, maar inmiddels is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat de test voldoende gezondheidswinst oplevert.
 
Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky