Normal_mammogram_borstkanker_onderzoek

Het toevoegen van de MammaPrint aan de standaard risico-inschatting bij patiënten met vroeg-stadium borstkanker leidt niet aantoonbaar tot gezondheidswinst in vergelijking met de huidige manier waarop bepaald wordt of een patiënt chemotherapie nodig heeft. De uitkomsten van deze genetische test zijn te onzeker om vrouwen met borstkanker gefundeerd van chemotherapie te laten afzien. Het weglaten van chemotherapie op basis van de MammaPrint leidt volgens het Zorginstituut mogelijk tot een toename in uitzaaiingen en daarmee sterfte. Hierdoor komt deze test niet voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Niet afzien van chemotherapie op basis van MammaPrint

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of de MammaPrint® in het basispakket moet komen en heeft zich daarbij gebaseerd op de uitkomsten van de internationale MINDACT-studie, die het ‘klinisch nut’ van deze test wilde aantonen. Daarbij gaat het niet alleen om overleving, maar ook om kwaliteit van leven. 

Uit de studie blijkt dat na 5 jaar 94,0 procent van de MammaPrint-patiënten en 96,5 procent van de andere patiënten nog in leven waren zonder uitzaaiingen op afstand, een verschil van gemiddeld 2,5 procent. Omdat er veel onzekerheid over deze gegevens bestaat, kan het in het meest ongunstige geval zelfs gaan om een verschil van 5,3 procent. Dit is voor het Zorginstituut een zwaarwegend argument bij de beoordeling: het weglaten van chemotherapie op basis van de MammaPrint leidt mogelijk tot een toename in uitzaaiingen en daarmee tot sterfte.

Huidige test blijft de norm

De MINDACT-studie toont niet aan dat op basis van de MammaPrint chemotherapie veiliger achterwege kan worden gelaten, dan met de nu gebruikte standaardtest Adjuvant! Online (AO!). Ook behandelaren geven in hun recente richtlijn aan dat AO! dé test blijft voor het advies over het al dan niet ondergaan van chemotherapie.

Onvrede onder artsen en patiënten 

Hoewel het Zorginstituut aangeeft dat behandelaren de huidige test liever blijven gebruiken, laten patiënten onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut en Antoni van Leeuwenhoek weten het besluit van het Zorginstituut onterecht te vinden. “De meeste zorgverzekeraars hebben de MammaPrint uit coulance vergoed. We zijn nu een beetje bang dat zij daarmee stopen door de uitspraak van het Zorginstituut, die aantoonbaar wetenschappelijk echt onjuist is." 

Door: Redactie Nationale Zorggids