SER pleit voor collectief gezondheidssysteem

 De Sociaal-Economische Raad schrijft in een brief aan het nieuwe kabinet dat deze meer moet inzetten op preventie en dat daarbij op terreinen als wonen, werken en onderwijs gezondheid ook centraal moet komen te staan. Het overheidsbeleid richt zich vooralsnog op het individu, maar als het aan de SER ligt wordt gezondheid de verantwoordelijkheid van en voor iedereen. Dit meldt NOS. 

Gezond eten en genoeg bewegen zijn aandachtspunten voor het individu, maar de SER wil echt dat er een systeemverandering komt. “Dus hoe kan het beleid de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, de leefomgeving verbeterd worden om ook die gezondheidsverschillen te verkleinen?”, legt SER-kroonlid en hoogleraar economie Marike Knoef uit.

Gezondheidsverschillen

Door de sociaaleconomische verschillen in Nederland leeft de rijkste 20 procent gemiddeld 8 jaar langer en 24 jaar langer in goede gezondheid. Kinderen die opgroeien in een arm gezin, krijgen minder beweging en hebben vaker minder gezond eten op hun bordje liggen. Dit heeft weer gevolgen voor de schoolprestaties en hun latere levensloop. Individuele maatregelen lossen deze problemen niet op. Daarom pleit de SER voor een integrale aanpak, waarbij éen bewindspersoon de gezondheidseffecten op alle beleidsterreinen meeweegt. Er zijn op dit moment genoeg problemen op de woningmarkt, in het onderwijs en met geld die opgelost moeten worden, zodat mensen meer bestaanszekerheid krijgen.

Gezondheidssysteem

De SER ziet graag dat het zorgsysteem een gezondheidssysteem wordt, waarbij geknokt wordt tegen chronische stress en ongezonde prikkels. Kwetsbare regio’s en wijken moeten daarbij als eerste aan bod komen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky