Dieren krijgen vaker virus van de mens dan andersom

Het is algemeen bekend dat virussen soms tussen diersoorten kunnen overspringen, zoals het coronavirus SARS-CoV-2, adeno- en rhabdovirussen en vogel- en varkensgriepvirussen. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat dieren minder virussen op de mens overbrengen dan andersom. Dit meldt NRC. 

Britse wetenschappers onderzochten een virussendatabase. 22 procent van de onderzochte virussen was van minstens één gastheersoort gewisseld. Bij 21 procent ging het om een wisseling van de mens of náár de mens. Maar in 66 procent van de gevallen sprong het virus over van mens op dier. Volgens de onderzoekers betekent dit dat veel mensenvirussen zich via dieren kunnen verspreiden. Ook sluimeren deze dus langer door in dieren, waardoor ze kunnen muteren. De Britten willen striktere maatregelen om dieren hiertegen te beschermen.

Weinig mutaties nodig

Ook blijkt uit dit nieuwe onderzoek dat virussen die al veel zijn overgesprongen, maar weinig mutaties nodig hebben voor kolonisatie van een nieuwe soort gastheer. Dit betekent volgens de wetenschappers vooral dat het moeilijk te voorspellen is welke virussen als zoönotisch beschouwd kunnen worden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky