Normal_1247

AMSTERDAM (ANP) - Het langdurig ziekteverzuim in de zorg lijkt weer te stijgen. Dat constateert het onderzoeksbureau Vernet Verzuimnetwerk BV bij de presentatie van de jaarcijfers over 2010. Het kortdurende ziekteverzuim is over 2010 wel gedaald.

Volgens directeur Sjaak van der Linden zijn er signalen dat zorgpersoneel zich steeds meer ingeklemd voelt tussen protocollen en productiecijfers aan de ene kant en hun eigen zorggevoel aan de nadere kant. Het plezier in het werk komt daardoor onder druk te staan.