Logo_hiv_vereniging

Hiv-patiënten krijgen in de reguliere zorg, zoals bij de tandarts of huisarts, vaak te maken met negatieve reacties. Om de interactie tussen mensen met hiv en zorgverleners te verbeteren, lanceert Hiv Vereniging Nederland (HVN) een website en een gids. Dat meldt HVN.

De website positiefzorgt.nl en de gids ‘Positief zorgt’ zijn tot stand gekomen na onderzoek van de Open Universiteit in samenwerking met HVN, Stichting Mainline en Soa Aids Nederland. Het onderzoek is gefinancierd door het Aids Fonds. In korte videofragmenten vertellen mensen met hiv en zorgprofessionals over hun ervaringen en worden er op de website aanbevelingen gegeven voor goede omgang met mensen met hiv. HVN wil met 'Positief zorgt' bijdragen aan een verbetering van de zorg voor hiv-patiënten.

Ervaringen hiv-patiënten
Mensen met hiv krijgen in de reguliere zorgverlening nog steeds te maken met negatieve reacties zoals angst, afwijzing of uitsluiting. Uit onderzoek blijkt dat zorgprofessionals weleens onaangenaam reageren en soms vragen stellen over de bron van infectie, terwijl dat niet relevant is voor de behandeling. Ook krijgen mensen met hiv te maken met overdreven voorzorgsmaatregelen en wordt er onzorgvuldig omgegaan met de vertrouwelijkheid van hun patiëntgegevens. Zo worden bijvoorbeeld soms dossiers en documenten onnodig gemarkeerd om collega’s te waarschuwen. Verder geven hiv-patiënten aan dat ze soms geweigerd worden door zorgprofessionals vanwege hun hiv-status of dat ze onnodig doorverwezen worden.

Ervaringen zorgprofessionals
In hetzelfde onderzoek werd ook naar de ervaring van zorgprofessionals gekeken. De meeste zorgverleners komen zelden in aanraking met hiv-patiënten. Zij hebben vaak verouderde kennis over hiv. Het ontbreken van gespecialiseerde kennis kan onnodige angst veroorzaken om hiv op te lopen, met overdreven voorzorgsmaatregelen als gevolg. Zorgverleners gaven aan dat documenten gemarkeerd worden om andere zorgprofessionals te waarschuwen.

Sarah Stutterheim, onderzoeker bij de Open Universiteit: 'Zorgprofessionals willen hun werk goed doen. Door een gebrek aan kennis en angst voor het oplopen van hiv handelen zij soms toch op een manier die door mensen met hiv als kwetsend wordt ervaren.'

© Nationale Zorggids