Normal_copyright_stockfreeimages_dokter_huisarts

Vrijdag 11 december vindt bij de Rechtbank te Arnhem het Hoger Beroep plaats van Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen tegen VZVZ, de beheerder van het Landelijk Schakelpunt (LSP).

De huisartsenorganisatie keert zich tegen het bestaan van het LSP dat aan zorgverleners de mogelijkheid biedt om elektronisch met elkaar te communiceren en medische persoonsgegevens uit te wisselen. Het patiëntendossier van de huisarts staat daarbij centraal. Het LSP is de private opvolger van zijn publieke voorganger, het Landelijk EPD, dat in 2011 door de Eerste Kamer werd afgestemd.
 
Vanaf het ontstaan van het Landelijk EPD, later genoemd LSP, heeft VPHuisartsen haar bezwaar geuit tegen dit systeem. Het is niet de moderne elektronische toepassing van hoe zorgverleners met elkaar wensen te communiceren. Het dwingt zorgverleners tot een andere, onaanvaardbare omgang met hun beroepsgeheim. Dit leidt volgens VPHuisartsen tot een inbreuk op de vertrouwelijkheid en privacy in de spreekkamer. Ook is deze beroepsorganisatie ervan overtuigd dat het systeem niet tot veiliger patiëntenzorg leidt, zoals VZVZ beweert, maar juist tot meer risico's en verslechtering van zorg. 
 
Het grootschalige LSP-project dat inmiddels vele honderden miljoenen heeft gekost, blijkt functioneel nauwelijks van de grond te komen en mist het beoogde maatschappelijke draagvlak. De voorzitter van de ICT-onderzoekscommissie van de Tweede Kamer was van mening dat het Landelijk EPD in elk opzicht faalde. Met de opvolger, het LSP, is het tot op heden niet anders gegaan. VPHuisartsen eist in het Hoger Beroep stopzetting van de LSP-zorginfrastructuur en komt hiermee op voor het recht van burgers op bescherming van hun privacy in het persoonlijke en vertrouwelijke contact met hun huisarts. 
 
© Nationale Zorggids