Huisartsen schrijven steeds vaker geneesmiddel voor uit formularium

Het vijfjarige programma Formulariumgericht Voorschrijven (FGV, 2018-2022) had tot doel huisartsen te stimuleren om geneesmiddelen voor te schrijven volgens een formularium. Elk jaar werd dit gemeten door het Nivel en huisartsen ontvingen indien van toepassing van de zorgverzekeraar een prestatiebeloning. Na vijf jaar zien we dat huisartsen vaker geneesmiddelen voorschrijven volgens een formularium en dus minder vaak geneesmiddelen voorschrijven die geen plaats hebben binnen de huisartsenzorg. Dit meldt Nivel.

Vanaf 2018 werd een prestatiebeloning toegekend aan huisartsen op basis van een toetsing van voorschriften binnen de huisartsenpraktijk aan het gebruikte formularium. Het Nivel faciliteerde deze meting en monitorde de uitkomsten, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De scores op praktijkniveau werden door de zorgverzekeraars gebruikt voor de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven, om doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door de huisarts te stimuleren.

Metingen FGV vanaf 2021 met drie indicatoren: meer op maat en informatiever voor huisartsen
Vanaf 2018 werd FGV gemeten met één indicator (FGV1), waarmee werd gemeten of een eerste voorschrift van een geneesmiddel door de huisarts conform formularium was. Vanaf 2021 zijn twee nieuwe indicatoren ontwikkeld, die huisartsen meer zicht bieden op hun verbeterpotentieel in vergelijking met de indicator FGV1. De indicator FGV2-diagnose meet of voorschriften conform het formularium zijn voorgeschreven én voor de juiste indicatie op basis van gestelde diagnoses (met behulp van ICPC-codes). De indicator FGV3-long toetst of de juiste toedieningsvorm uit het formularium is voorgeschreven bij een eerste voorschrift voor astma of COPD (met behulp van PRK-codes).

Metingen FGV op de drie indicatoren

Huisartsen zijn over het algemeen steeds meer geneesmiddelen uit het formularium gaan voorschrijven, zien we aan de metingen met indicator FGV1. Dit draagt bij aan de kwaliteit van zorg door de huisarts en aan kostenbeheersing.

Hoewel de specifieke indicatoren - FGV2-diagnose en FGV3-long - een minder opvallende verbetering lieten zien, kan een langere observatietijd een sterkere verbetering over de tijd laten zien, net zoals bij de eerste indicator FGV1, die over een periode van vijf jaar werd gemeten. Daarnaast werd de score op de indicator FGV2-diagnose beïnvloed door het type huisartsinformatiesysteem (HIS) dat de huisarts gebruikte. Daarom is het HIS dat de huisarts gebruikte meegenomen in het bepalen van de prestatiebeloning.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/formulariumgericht-voorschrijven-2018-2022-huisartsen-schrijven-steeds-vaker-een, geraadpleegd op 25-08-2023