Normal_vaccin_inenten_prik

Onderwijsinstelling NTI biedt studenten van de mbo-opleidingen Doktersassistent, Verzorgende IG en Verpleegkunde een gratis vaccinatietraining voor het leren vaccineren met het Covid-19 vaccin. Op voorhand waren er 40 plekken beschikbaar, maar door de grote belangstelling heeft NTI besloten deze uit te breiden naar bijna 300. De eerste vaccinatietraining is inmiddels van start gegaan. Dit meldt NTI. 

In totaal zijn er vijftien trainingsdagen. Per trainingsdag worden er twintig studenten opgeleid. Tijdens de training gaan studenten, onder begeleiding van een bevoegd docent, aan de slag met het klaarmaken van het vaccin, het vaccineren zelf en de nabehandeling ervan. Na succesvolle afronding van de training ontvangen de studenten een certificaat.

Vaccineren als onderdeel van de opleiding

Directeur Jeffrey van Zaalen: “De vaardigheid ‘vaccineren’ behoort tot een van de onderdelen die studenten ontwikkelen tijdens hun studie bij NTI. Onze studenten volgen een flexibele studie, zij kunnen dus zelf bepalen op welk moment in de studie zij praktijkdagen en trainingen volgen. Door het grote aantal aanmeldingen, blijkt dat er op dit moment veel animo is voor het vaccineren en dat studenten zich willen inzetten in deze tijd.”

Speciaal ingerichte locatie

De trainingen vinden plaats in een speciaal ingericht praktijklokaal in Nieuwegein. Hier worden studenten tevens getoetst en ontvangen zij na succesvolle afronding een NTI-certificaat.

Door: Nationale Zorggids