Normal_normal_tuchtcollege_stethoscoop

Een internist-oncoloog van een ziekenhuis in West-Brabant vertoonde grensoverschrijdend gedrag richting een verpleegkundige. Zij en het ziekenhuis dienden hierover samen een klacht in tegen de man. Ook liet de internist dezelfde verpleegkundige zelfstandig consulten met patiënten doen, terwijl zij daarvoor niet bevoegd was. Het tuchtcollege voor de gezondheidszorg oordeelt dat de arts zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Dit meldt het tuchtcollege. 

De internist werkte sinds 2009 in het ziekenhuis en leidde daar onder meer arts-assistenten op. Sinds 2020 werkt ook de verpleegkundige in het ziekenhuis en volgde ze een opleiding tot verpleegkundig specialist. De internist vertoonde structureel grensoverschrijdend gedrag richting haar en andere collega’s. Hij raakt hen ongewenst aan, stuurde seksueel getinte WhatsApp-berichten en maakte seksueel getinte opmerkingen. Richting de klaagster zei hij dat hij haar moest beoordelen en dat zij dus moest oppassen en het ziekenhuis altijd achter hem zou staan.

Verder liet de arts de verpleegkundige zelfstandig, zonder zijn supervisie, consulten met patiënten doen, waarbij zij uitslagen van scans moest doorgeven. Ook bekeek hij meerdere malen zonder toestemming het patiëntendossier van de overleden moeder van de verpleegkundige.

Niet professioneel

Het tuchtcollege verklaart alle klachten gegrond. De internist heeft zich niet professioneel gedragen door de verpleegkundige te omhelzen en WhatsApp-berichten te sturen. Zelfs als zij zelf het initiatief nam of actief deelnam aan de gedragingen, wat de verpleegkundige ontkent, had hij zich moeten realiseren dat de verpleegkundige zich in een afhankelijke positie bevond. En dat deed hij niet. Zijn gedragingen waren volgens hem privé. Het meedelen van uitslagen van scans en andere onderzoeken is daarnaast juist een taak van de medisch specialist. Hij had dit niet aan de verpleegkundige mogen overlaten.

Weer de fout ingegaan

Ondanks dat hij zowel door de vakgroep als door het ziekenhuis op zijn gedrag is aangesproken, een schriftelijke waarschuwing van het ziekenhuis heeft gekregen en een coachingstraject heeft gevolgd, is de internist tijdens en na dit coachingstraject op verschillende fronten weer de fout ingegaan. Tijdens de zitting heeft de internist maar beperkt inzicht getoond in zijn gedrag. Het college heeft er geen vertrouwen in dat hij zijn gedrag (blijvend) zal kunnen veranderen. Gevaar voor herhaling is aanwezig. Het handelen van de internist is zo ernstig en ontoelaatbaar dat doorhaling van de inschrijving van de internist in het BIG-register de enige passende maatregel is.

Door: Nationale Zorggids