Centraal Tuchtcollege laat psychiater uit BIG-register schrappen

Een psychiater die in 2013 opzettelijk onjuiste declaraties indiende bij een zorgverzekeraar, wordt uit het BIG-register geschrapt en mag niet opnieuw worden ingeschreven. Tot dit oordeel komt het Centraal Tuchtcollege. Eerder deed het Regionaal Tuchtcollege dezelfde uitspraak, maar hiertegen ging de psychiater in beroep. Dit meldt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

De psychiater diende onjuiste declaraties in voor specialistische geestelijke gezondheidszorg, terwijl die zorg in werkelijkheid niet (volledig) aan de verzekerden van de zorgverzekeraar is geleverd. In de periode van 15 maart tot 15 oktober 2013 heeft hij voor een totaalbedrag van 432.724 euro aan declaraties voor geleverde zorg ingediend bij de betreffende verzekeraar. Nadat deze van verschillende verzekerden vragen en een klacht ontving over de gedeclareerde kosten, heeft de zorgverzekeraar een overzicht gemaakt van de door de psychiater gedeclareerde kosten.

Fraudeonderzoek

Op basis daarvan is de verzekeraar een fraudeonderzoek gestart, waaruit het concludeerde dat de psychiater ten onrechte voor verschillende patiënten meer dan één zorgtraject had geopend en directe tijd declareerde die in werkelijkheid niet was besteed. In 2017 is de zorgverzekeraar een civiele procedure gestart om de bedragen die onverschuldigd aan de psychiater zijn betaald terug te vorderen.

Volgens het Regionaal Tuchtcollege die hier eerder een uitspraak over deed, is aannemelijk gemaakt en onderbouwd dat er door de psychiater onrechtmatig is gedeclareerd. Parallelle zorgtrajecten komen bijna nooit voor in de specialistische ggz. De psychiater slaagde er niet in om te motiveren waarom dat in zijn praktijk en bij zijn patiëntenpopulatie het geval was.

Lange werkdagen

Daarnaast maakte de psychiater werkdagen van 18 tot 34 uur per dag, blijkt uit overlegde stukken. Het tuchtcollege acht het onwaarschijnlijk dat de psychiater dit aantal uren daadwerkelijk heeft gewerkt. Op basis hiervan en de onrechtmatige declaraties, achtte het Regionaal Tuchtcollege de klacht van de zorgverzekeraar gegrond.

In hoger beroep doet het Centraal Tuchtcollege hetzelfde: er zijn geen deugdelijke verklaringen te vinden voor de geopende parallelle zorgtrajecten, patiënten weerspreken dat er sprake was van zwaardere problematiek en het aantal bestede uren blijft onnavolgbaar. De psychiater heeft het Centraal Tuchtcollege niet weten te overtuigen dat hij inzicht heeft in het onjuiste handelen. Zijn inschrijving in het BIG-register wordt daarom doorgehaald en hij krijgt een verbod tot herinschrijving in het BIG-register.

Door: Nationale Zorggids