'Historisch' zorgakkoord getekend, maar niet door huisartsenvereniging

Tal van organisaties in de zorgsector hebben vrijdagavond met minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers het Integraal Zorgakkoord getekend. Dat akkoord is volgens het kabinet belangrijk om de zorg toegankelijk, toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Een belangrijke partij heeft alleen niet getekend: brancheclub Landelijke Huisartsen Vereniging deed dat niet.

Zorgminister Kuipers spreekt van een historisch "en echt uniek" akkoord. LHV heeft het hele traject mee-onderhandeld, benadrukt de bewindsman, en is het eens met de afspraken. Er zijn volgens hem alleen zorgen over de uitwerking in de praktijk. Hoe de afspraken uitpakken zal gemonitord worden, aldus Kuipers. "Het is niet een moment van tekenen en over tot de orde van de dag."

Bovendien tekent belangenclub InEen, die ook huisartsenpraktijken ondersteunt, het akkoord wel. Organisatie voor verpleeg- en wijkzorg ActiZ ging uiteindelijk ook akkoord, net als de GGZ, Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de zorgverzekeraars.

Werkagenda

Kuipers is blij dat de zorgpartijen nu een "werkagenda hebben voor de komende jaren", en bovendien in overleg blijven. Dat het akkoord zo breed is, is van groot belang, zegt de bewindsman. De problemen in de zorg raken vaak verschillende takken in de sector. "Als een ziekenhuis een wachtlijst heeft voor iemand die geopereerd moeten worden, dan komt die persoon intussen bij de huisarts", legt Kuipers uit.

Vanuit de oppositiebankjes in de Tweede Kamer is de overeenkomst weleens een 'bezuinigingsakkoord' genoemd. "Heel simpel: dat is absoluut niet het geval", zegt de minister daarover. "De uitgaven in de zorg stijgen al heel lang, en zullen ook deze regeerperiode stijgen." Het is wel van belang om de groei van die uitgaven af te remmen, zegt hij.

Meer samenwerken

De afgelopen tijd lekten al aspecten van conceptakkoorden uit. Zorgpartijen moeten volgens de afspraken meer samenwerken. Daarnaast moet de eerstelijnszorg versterkt worden: de zorg waarvoor mensen zelf een afspraak kunnen maken zonder verwijzing (zoals bij huis- en tandartsen, fysiotherapeuten en wijkverplegers). Het moet aantrekkelijker worden voor personeel om in de zorg te gaan werken of in de sector te blijven.

De partijen die het akkoord met minister Kuipers hebben ondertekend zijn: Actiz, De Nederlandse ggz, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, ZorgthuisNL en Zorgverzekeraars Nederland.

Door: ANP