het belang van goede mondzorg

Steeds meer mensen mijden de tandarts en patiënten kiezen er steeds vaker voor om de aanvullende tandverzekering uit het zorgpakket te laten, terwijl goede mondzorg juist zo belangrijk is. Dat meldt het Radboudumc. 

Mensen gaan steeds minder vaak naar de tandarts. Deze ontwikkeling is natuurlijk erg jammer en op termijn ook schadelijk. Mensen maken keuzes, aanvullende tandzorg is redelijk duur, maar anderzijds is het preventief. Dat betekent vooral dat je daar niet op zou moeten besparen. Tot 18 jaar zit mondzorg zelfs zeer uitgebreid in de basisverzekering en is het dus gratis voor kinderen en pubers. We stellen echter vast dat minder dan de helft van hen niet regelmatig naar de tandarts gaat. Als je melkgebit in goede staat is, krijg je later een hogere kans op correcte stand van de definitieve tanden. Dat betekent minder kans op een beugel. Maar deze preventie is ook belangrijk om uitgebreide tandrestauraties (vullingen) te voorkomen en dit is dan weer prijsgunstiger in vergelijking met dure zorg bij tandverlies.

Hormonen

Voor mensen met hormonale veranderingen zoals puberende jongeren, zwangere patiënten, medisch-belaste patiënten, is het extra belangrijk. Door hormonale schommelingen en veranderingen kan een banale lichte ontsteking namelijk makkelijker omslaan in een meer ernstige ontsteking, die ook meer blijvende schade kan aanrichten. Ik denk dan aan tandvleesziektes die bij patiënten met hartlijden of diabetes ook hun medische toestand kunnen beïnvloeden.

Goedkoper 

De zorg wordt niet goedkoper. We verwachten zelfs dat de tandheelkundige zorg nog duurder wordt. De privacyregelgeving, transparantie, traceerbaarheid van producten en hoge eisen aan hygiëne en veiligheid zorgen ervoor dat de kostprijs verder oploopt. Voorkomen van dure behandelingen is dus de boodschap.

Door: Nationale Zorggids