Normal_carer-wearing-slippers-to-elderly-patient-2021-08-30-06-50-59-utc__1_

Mantelzorgers die intensief zorgen voor een naaste zijn gemiddeld 4 uur per week bezig met regeltaken, zoals het invullen van formulieren in onbegrijpelijke taal, het aanleveren van bewijs van mantelzorg en organisaties die langs elkaar heen werken. 40 procent van de mantelzorgers heeft moeite met het uitvoeren van deze taken, blijkt uit de nieuwste peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel. Dit meldt MantelzorgNL. 

Ondanks dat mantelzorgers die voor hun naasten zorgen de samenleving geld besparen, is de angst voor misbruik en fraude zo groot dat dit volgens MantelzorgNL voor rigide controle zorgt. Een op de drie mantelzorgers moet aantonen dat ze wel echt mantelzorger zijn om in aanmerking te komen voor mantelzorgwaardering of zorgverlof op het werk. Daarvoor is een schriftelijke verklaring nodig van artsen, terwijl zij dergelijke verklaringen niet meer afgeven. In de helft van de situaties leidt dit ertoe dat mantelzorgers zoeken naar een formulier dat niet meer bestaat.

Mantelzorgers maximaal ondersteunen

MantelzorgNL wil dat de vijf miljoen mantelzorgers in Nederland de maximale ondersteuning kunnen krijgen, zodat zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. “Maar in de praktijk belasten we mantelzorgers juist 4 uur in de week met brieven in onbegrijpelijke taal, ingewikkelde regels en bizar veel loketten. Deze gekmakende bureaucratie moet stoppen.”

Als het aan de belangenorganisatie voor mantelzorgers ligt communiceren zorgprofessionals in begijpelijke taal en nemen zij zelf contact op met collega-organisaties. Nu worden mantelzorgers telkens doorverwezen naar het volgende loket. Ook wil MantelzorgNL dat beleid op elkaar wordt afgestemd, zodat mantelzorgers niet steeds verstrikt raken in regels en tegenstrijdige eisen. Tot slot is er laagdrempelige toegang tot hulp nodig, zonder dat een mantelzorger bewijslast hoeft in te dienen.

Petitie Maak mantelzorgers belangrijker dan regels. Stop de #regelkolder

In aanloop naar de Dag van de Mantelzorg op vrijdag 10 november is MantelzorgNL de petitie ‘Maak mantelzorgers belangrijker dan regels. Stop de #regelkolder’ gestart. Alzheimer Nederland, Ieder(in), Mantelzorgelijk, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Seniorencoalitie hebben zich al bij het initiatief aangesloten.

Ook je handtekening zetten onder de petitie? Dat kan op dagvandemantelzorg.nl. De handtekeningcollectie wordt na de Tweede Kamerverkiezingen overhandigd aan de Kamer.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky